Zbigniew Warakomski
Jak przygotować dokumentację dla komisji?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - część 1

Wydanie VII, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574)

Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zakończyły stażu lub staż rozpoczęły we wrześniu 2018 r. lub później

Nauczycieli, którzy przed 1 września 2018 r. zakończyli staż, ale nie otrzymali oceny dorobku lub nie złożyli wniosku o postępowanie zapraszamy do lektury "starego" - ale wciąż aktualnego Poradnika - Jak przygotować dokumentację dla komisji?.


W jaki sposób mają sporządzić sprawozdanie z realizacji planu i przygotować się do spotkania z komisją nauczyciele, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018 roku, a będą go kończyć w 2019 roku?

Na początek - list od naszej Czytelniczki:

"Chodzi o watpliwości dotyczące awansu na stanowisko nauczyciela dyplomowanego. Koleżanki twierdzą, że jeśli rozpoczynałam staż na nauczyciela dyplomowanego w 2016, muszę zakończyć go na starych zasadach egzaminu i tzw. teczki... i koniec kropka. Nie udało mi się ich przekonać, ze jest inaczej, ponieważ powołują się na art. 125. Bardzo proszę o poradę w tej sprawie... "

Art. 125 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) mówi, że:"Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów."

Należy tu podkreślić słowa: "staż (...) jest odbywany". Staż, a nie to, co jest po stażu, czyli postępowanie przed komisją. Ono będzie przebiegać według rozporządzenia z 2018 roku.

Jeśli jesteś nauczycielem, który kontynuuje staż na mianowanego lub dyplomowanego rozpoczęty przed 1 września 2018 r. - realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji   t e g o    k o n k r e t n e g o   planu. Nie pisz nowego planu "pod" nowe wymagania, ponieważ realizowałeś swój, konkretny, napisany wcześniej plan! Jeśli przyjrzysz się wymaganiom z rozporządzenia z 2013 r. i tym z 2018 r., to zauważysz, że są one podobne. Ale uwaga! Pewnych wymagań z 2018 r. nie było w 2013 r. - np. prowadzenie lekcji otwartych. Jeśli w planie rozwoju nie zawarłeś takich zadań to możesz je wykazać w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju jako swego rodzaju suplement lub opisać je dopiero w teczce dla komisji.

Reasumując: sprawozdanie piszesz ze swojego planu rozwoju według wymagań z 2013 r. (plus ewentualnie suplement), natomiast dokumentację dla komisji (tzw. teczkę) przygotowujesz według nowego rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 roku .


Na wstępie przypominam, że nauczycieli rozpoczynających staż od września 2018 r. oraz tych, którzy kontynuują rozpoczęte wcześniej staże obowiązuje Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Jak przygotować dokumentację dla komisji? Pytanie to niejednokrotnie spędzało mi sen z powiek, kiedy kończył się okres stażu i kiedy realizację wymagań trzeba było opisać, zanalizować, a całości nadać odpowiednią formę. Interesowało mnie przede wszystkim zagadnienie, jak technicznie ma to wyglądać, jak uporządkować dokumenty, szukałem praktycznych wskazówek. Niestety, poszukiwania w internecie niewiele dały, wszystkie informacje sprowadzały się do ogólników, albo do cytowania Rozporządzenia.

Wiem, że podobne problemy ma wielu nauczycieli, przygotowujących swoje prace dla komisji. Wiem również, jak trudno jest w internecie znaleźć cokolwiek konkretnego na ten temat. Aby wypełnić tę lukę, postanowiłem napisać ten Poradnik. Proszę te porady traktować jako propozycję i mieć świadomość, że nie są one "jedynie słuszne" oraz że stosując się do nich nie uzyskuje się gwarancji pomyślnego rozpatrzenia dokumentacji przez komisję - to zależy od wartości merytorycznej złożonej dokumentacji oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. To tyle tytułem wstępu, czas przejść do konkretów.

Na początek proponuję wybrać się do sklepu papierniczego i kupić:
- segregator,
- skoroszyt (w nim umieścimy kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i całość wepniemy do segregatora),
- koszulki foliowe, najlepiej tzw. krystaliczne (całkowicie przezroczyste, nie matowe!),
- papier do drukarki,
- kilkanaście kartek A4 w jednym jasnym kolorze.

W ten sposób uczyniliśmy pierwszy krok do skompletowania dokumentacji.

Nasza dokumentacja zawarta będzie w jednym segregatorze. W związku z Rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. dokumentacja będzie mniej obszerna niż dawniej, jednak z uwagi na konieczność zachowania przejrzystości układu segregatora, proponuję podzielić go na dwie części: "A" i "B". Będzie jeden segregator, a w nim dwie części – „A” i „B”. Część "A" zawierać będzie dokumenty formalne, natomiast część "B" opisy i analizy, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ewentualnie zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego w stopniu podstawowym. Ale o tym później!. ..

Drukujemy naklejkę na okładkę segregatora:


Zofia Kowalska
(wpisujemy swoje imię i nazwisko) 
nauczyciel mianowany
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kowalewie

Część A 
Wniosek 
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego 
na stopień nauczyciela dyplomowanego 
wraz z dokumentacją 

Część B 
Realizacja wymagań 
niezbędnych do uzyskania awansu 
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Nie muszę chyba dodawać, że napis na naklejce, jak zresztą i cała praca powinny być wykonane pismem komputerowym.

W  następnej części Poradnika  zajmiemy się częścią "A".