www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Małgorzata Lis,   Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie

Rajd wiosenny "Bocianim szlakiem"

Miejsce aktywności ruchowej w zagospodarowywaniu czasu wolnego młodzieży szkolnej

Żyjemy w epoce gwałtownych przemian. Rozwój cywilizacji obok rozwoju przemysłu i zaspakajania ciągle rosnących potrzeb ludzkości niesie ze sobą także szereg ujemnych skutków, takich jak na przykład obniżenie aktywności ruchowej młodzieży w czasie wolnym.

Człowiek współczesny, zwłaszcza młody mieszkaniec miasta, jest skazany na monotonię bodźców, zbyt małą przestrzeń życiową i znacznie ograniczoną ruchliwość. Sytuacja taka bardzo niekorzystnie wpływa na jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Trzeba zatem rekompensować ujemny bilans bodźców poprzez zachęcanie młodzieży do rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu. Aktywność ruchowa wpływa pozytywnie i regenerująco na rozwój motoryczny, fizjologiczny, odpornościowy, a także na szereg procesów metabolicznych i hormonalnych. W trakcie aktywności ruchowej ujawniają się potencjalne możliwości młodego człowieka, związane ze sprawnością i wydolnością fizyczną oraz zdolnością przystosowania się. Młodzież, szczególnie w wieku gimnazjalnym, powinna szukać kontaktu z przyrodą poprzez spędzanie z nią wolnego czasu. Pozwala to na rozwijanie motorycznych cech młodego organizmu, umożliwia poznanie wielu nowych i ciekawych zjawisk, które powodują rozbudzenie wyobraźni i poszanowania piękna przyrody. Ruch w otoczeniu przyrody jest najtańszym, najwszechstronniejszym środkiem stymulującym rozwój młodzieży. Daje poczucie bezpieczeństwa i radości. Zwiększa możliwości adaptacyjne i w dużym stopniu zwiększa odporność młodego organizmu.

Ważnym problemem jest zachowanie odpowiedniej proporcji między kierowaną działalnością ruchową a ruchem spontanicznym młodzieży. Możliwość wyboru formy i treści działań przyswojonych w toku zajęć szkolnych przyczynia się do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Potrzeba aktywności ruchowej uczniów jest większa, niż przewiduje to program nauczania. W trakcie aktywności ujawniają się potencjalne możliwości dzieci i młodzieży związane ze sprawnością i wydolnością fizyczną organizmu oraz zdolnością przystosowania się.

Wiosna to przepiękna pora roku i wspaniały okres, w którym młodzież może sprawdzić swoje siły. Wędrówki piesze czy rowerowe, rajdy to doskonałe formy do realizacji takiego zadania. Wolny czas można poświęcić aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

Przygotowanie do imprezy
Przygotowanie zaczyna się od znalezienia kontaktu z oddziałem PTTK w Ostrowie Wlkp., następnie ogłoszone są niezbędne informacje dotyczące rajdu wśród młodzieży szkolnej. Kolejne czynności, to zbiórka i wpłata wpisowego na konto WBK O/ Ostrów Wlkp.

Obowiązki uczestników

 • przestrzeganie karty turysty;
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
 • posiadanie apteczki;
 • przestrzeganie regulaminu rajdu.

Cele rajdu

 • aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu;
 • popularyzacja rekreacji pieszej oraz krajoznawstwa;
 • zacieśnienie więzi pomiędzy turystami;
 • nawiązywanie nowych, ciekawych kontaktów i znajomości.

Termin, czas trwania
26 kwietnia 2004 roku, godz. 8.00 – 17.00.

Trasa rajdu
Ostrów Wlkp. – Kęszyce – Latowice – Sieroszewice, Zespół Szkół. Start z pętli autobusowej – Krępa Ostrów Wlkp.

Organizator i opiekun rajdu
Małgorzata Lis – nauczyciel wychowania fizycznego.

Uczestnicy
Uczniowie klas I – III gimnazjum.

Program rajdu

 • Godz. 8.00 – zbiórka przy budynku gimnazjum w Raszkowie.
 • Wyjazd autobusem liniowym do Ostrowa.
 • Godz. 8.30 – powitanie przewodnika PTTK.
 • Zapoznanie się z programem rajdu.
 • Tworzenie kolumn pieszych.
 • Wymarsz na trasę.
 • Na trasie:
  test przyrodniczy dla uczestników.

  W każdym przypadku zaznacz tylko jedną odpowiedź.
  1. W Polsce odnotowano w ostatnich 200 latach obecność następującej liczby gatunków ptaków:
   1. około 50;
   2. ponad 100;
   3. ponad 400;
   4. około 800.
  2. Jaka część gatunków ptaków w Polsce podlega całkowitej ochronie prawnej?:
   1. około 20%;
   2. około połowy;
   3. około 90%;
   4. wszystkie bez wyjątku.
  3. Całkowitej ochronie podlegają w Polsce:
   1. orzeł i bociany;
   2. orzeł, jastrząb i bociany;
   3. orzeł, jastrząb, bociany i jaskółki;
   4. orzeł, jastrząb, jaskółki, bociany i wróble.
  4. Czy bocian biały jest naprawdę biały?
   1. Tak, całkowicie, chyba że się ubrudzi.
   2. Upierzenie ma białe, ale czerwony dziób i nogi.
   3. Upierzenie ma biało – czarne, ale w większości białe oraz czerwony dziób i nogi.
   4. Nie, w większości jest czarny, mniej biały i ma czerwony dziób i nogi.
  5. Rozpiętość skrzydeł bociana białego wynosi:
   1. około 1.5 metra;
   2. około 2 metrów;
   3. około 2.5 metra;
   4. około 2 metrów, ale stare osobniki nawet do 3 metrów.
  6. W jakiej miejscowości powiatu ostrowskiego jest najwięcej gniazd bociana białego:
   1. w samym Ostrowie, bo ma największą powierzchnię;
   2. we wsiach doliny Baryczy;
   3. w Odolanowie i we wsiach doliny Baryczy;
   4. w wsiach doliny Ołoboku.
  7. Bociany białe z Polski zimują w:
   1. kurnikach u ludzi;
   2. Europie Zachodniej;
   3. Afryce Południowej i Środkowej;
   4. Afryce Północnej i Środkowej.
  8. Bociany białe przylatują do nas:
   1. głównie w lutym i marcu;
   2. głównie w marcu i kwietniu;
   3. głównie w kwietniu i maju;
   4. w maju i czerwcu.
  9. W lęgu bociana młodymi opiekują się i je karmią:
   1. tylko samica;
   2. tylko samica, samiec ciągle łazi po łąkach z kolegami;
   3. oboje rodzice w równym stopniu;
   4. oboje rodzice, ale z podziałem obowiązków (głównie samica wysiaduje jaja).
  10. Bociany białe żywią się:
   1. tylko żabami;
   2. nornikami, myszami, dżdżownicami, owadami i żabami;
   3. nornikami, myszami, dżdżownicami, owocami i żabami;
   4. nornikami, myszami, owadami i żabami.
  11. Czy bociany przynoszą dzieci ?
   1. Tak.
   2. Nie.
   3. Tak, w bajkach.
   4. Tak. U nas bociany białe, a w Afryce bociany czarne.
  12. Czy w powiecie ostrowskim występują bociany czarne?
   1. Nie.
   2. Tak, choć trochę mniej licznie niż białe.
   3. Tak, ale znacznie mniej licznie niż białe.
   4. Tak, ale tylko jak bocian biały posiedzi na kopcącym kominie.
  13. Czy bociany czarne podlegają ochronie prawnej?
   1. Nie.
   2. Nie, ale można na nie polować ze specjalnym zezwoleniem.
   3. Tak, całkowitej ochronie gatunkowej.
   4. Tak, całkowitej ochronie gatunkowej i specjalnej ochronie strefowej gniazd.
  14. Czy w powiecie ostrowskim można spotkać orły?
   1. Nie.
   2. Tak, powszechnie.
   3. Tak, ale rzadko.
   4. Tak, ale tylko w godle państwowym w szkołach i urzędach.
 • Godz. 11.00 – postój całej grupy, czas na wspólny posiłek.
 • Godz. 11.40 – jesteśmy na mecie – Witajcie Sieroszewice.
 • Na miejscu:
  godz. 12.00 – 16.00 – konkursy.
  • Skok w dal z miejsca.
  • Skoki w workach.
  • Rzut beretem do celu.
  • Jazda rowerem na czas.
  • Konkurs wiedzy o gminie Sieroszewice.
 • Konkurs piosenki – wszystkie grupy układają treść, dobierają melodię.
 • Otrzymanie pamiątkowej pieczątki i plakietki okolicznościowej.
 • Uzyskanie dyplomu uczestnictwa dla drużyn.
 • Poczęstunek – ciepła herbata i drożdżówka.
 • Podsumowanie wyników indywidualnych i grupowych, wręczenie nagród i dyplomów. Zakończenie imprezy.
 • Godz. 16.30 – powrót autokarem do Ostrowa Wlkp.
 • Godz. 17.00 – powrót autokarem do Raszkowa. Zakończenie Rajdu

Literatura:

 1. Chromiński Z.: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży. IWZZ Warszawa 1987.
 2. Przecławski K. (red.): Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce. WSiP Warszawa 1978.

W niniejszej pracy wykorzystano test opracowany przez T. Dolatę, lidera Południowowielkopolskiej Grupy OTOP w Ostrowie Wlkp.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 21 marca 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET