Bogdan Ogrodowczyk - Doskonalenie i łączenie przewrotów, skok rozkroczny przez kozła. Konspekt lekcji gimnastyki prowadzonej w trudnych warunkach. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Bogdan Ogrodowczyk,   Gimnazjum Publiczne w Wojborzu

Doskonalenie i łączenie przewrotów, skok rozkroczny przez kozła

Konspekt lekcji gimnastyki prowadzonej w trudnych warunkachTrudne warunki lokalowe w szkole, w połączeniu z niesprzyjającą pogodą zmuszają czasami do prowadzenia zajęć w klasie, auli, sali zastępczej lub innym pomieszczeniu.

Przedstawiam Państwu konspekt sprawdzonej lekcji z zakresu gimnastyki w trudnych warunkach z przystosowaniem do klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich. Uczniowie podczas tych zajęć są bardzo aktywni, ćwiczą z dużą intensywnością, dając z siebie maksimum wysiłku. Różnorodność ćwiczeń na małej przestrzeni pozwala bezpiecznie przeprowadzić ćwiczenia z tematyki przewrotów i skoków przez kozła.

Temat:
Doskonalenie i łączenie przewrotów, skok rozkroczny przez kozła.

Cele kierunkowe:
 1. Uczeń potrafi wykonywać przewroty.
 2. Uczeń potrafi łączyć ćwiczenia gimnastyczne.
 3. Uczeń doskonali swoją sprawność fizyczną (gibkość).
 4. Uczeń rozumie konieczność nauki ćwiczeń gibkościowych.
Cele dydaktyczne:
 • kształcący - kształcenie wybranych cech motoryki; poprawa sprawności ogólnej ucznia;
 • poznawczy - poznawanie nowych ćwiczeń gimnastycznych; sposoby łączenia ćwiczeń;
 • wychowawczy - zrozumienie istoty wykonywania ćwiczeń; samodyscyplina; wykonywanie poleceń nauczyciela.
Miejsce:
aula szkolna (mała sala gimnastyczna).

Klasa:
II gimnazjum - dziewczęta.

Ilość ćwiczących:
20 dziewcząt.

Czas lekcji:
45 minut.

Przybory:
dwa materace, ławeczka gimnastyczna, dwie piłki lekarskie, kozioł, odskocznia, woreczki.

Przebieg lekcji:

Zadania Treść i przebieg ćwiczeń Czas
(w min.)
Umiejętności ucznia Uwagi
Część wstępna lekcji - 10 minut
Organizacja lekcji. Przywitanie, sprawdzenie obecności oraz gotowości do ćwiczeń. 3 Posiada umiejętność wykonania zbiórki i podstawowych komend. Wykonanie zbiórki w dwuszeregu.
Podanie tematu, celów lekcji i sposobu ich realizacji. 1
Rozgrzewka.
 • trucht z wymachami, podskoki, skrętoskłony, rozkroki, leżenia (nakrywania, skłony, świece, skręcenia), podskoki (w parach rozkroczne przy koleżance).
6 Potrafi wykonywać proste ćwiczenia rozgrzewające. Ćwiczenia wokół sali i w rozsypce.
Część właściwa lekcji - 30 minut
Wykonywanie przewrotów
w przód i w tył .
 • z dowolnej pozycji
  (2 razy w przód i w tył),
 • przez przeszkodę
  (nad piłką lekarską 2 razy w przód),
 • z naskoku o nogach prostych
  (2 razy w przód),
 • z ławeczki gimnastycznej
  (2 razy w przód i w tył),
 • z parkietu przez ławeczkę
  na dwa materace (2 razy w przód).
6 Potrafi wykonywać przewroty z różnych pozycji. Wykonywanie indywidualne ćwiczeń w szeregu,
jeden za drugim.
Łączenie przewrotów
w przód i w tył.
 • przewrót w przód i w tył
  (2 razy z różnej pozycji,
  zależnie od umiejętności dziecka),
 • dwa przewroty w przód
  (pierwszy o nogach prostych,
  drugi dowolny)
  i jeden przewrót w tył,
 • dwa przewroty w przód
  i dwa przewroty w tył
  (drugi w tył do rozkroku
  o nogach prostych).
6 Potrafi wykonywać kilka przewrotów pod rząd o różnym stopniu trudności. Wykonywanie indywidualne ćwiczeń w szeregu,
jeden za drugim.
Stanie na głowie
do przewrotu.
 • stanie na głowie z przejściem do przewrotu w przód do stania
  (2 razy).
6 Potrafi wykonywać różne ćwiczenia gimnastyczne, następujące po sobie, posiadające element wspólny (pozycja końcowa pierwszego ćwiczenia jest pozycją wyjściową drugiego ćwiczenia). Wykonywanie indywidualne ćwiczeń w dwuszeregu,
jeden za drugim,
na dwóch materacach.
Skok rozkroczny
przez kozła.
 • z rozbiegu wejście na kozła
  do siedzenia na nim (2 razy),
 • z rozbiegu wyskok obunóż z odskoczni i wskok na kozła
  (2 razy),
 • z rozbiegu skok rozkroczny
  przez kozła (min. 2 razy).
6 Potrafi wykonywać ćwiczenia skoczne z wybicia obunóż. Wykonywanie indywidualne ćwiczeń w szeregu,
jeden za drugim.
Zwrócenie uwagi na asekurację i samoasekurację.
Łączenie skoku rozkrocznego z przewrotami.
 • skok rozkroczny przez kozła i przewrót w przód z odbicia po wylądowaniu (2 razy),
 • skok rozkroczny przez kozła
  i po wylądowaniu przewrót w przód
  z odbicia do przodu i do tyłu (2 razy).
6 Potrafi wykonywać różne ćwiczenia gimnastyczne następujące po sobie mające element wspólny (pozycja końcowa pierwszego ćwiczenia jest pozycją wyjściową drugiego ćwiczenia). Wykonywanie indywidualne ćwiczeń w szeregu,
jeden za drugim.
Zwrócenie uwagi na asekurację i samoasekurację.
Zakończenie lekcji - 5 minut
Uspokojenie organizmu.
 • marsz z woreczkiem na głowie.
1 Potrafi utrzymać wyprostowaną pozycję i uspokoić oddech. Wykonywanie indywidualne ćwiczeń w szeregu,
jeden za drugim.
Zwrócenie uwagi
na proste plecy.
Zabawa uspokajająca.
 • Z marszu przejście do leżenia
  i do wstania bez pomocy rąk
  (raz do leżenia na brzuchu
  i raz na plecach).
1 Potrafi radzić sobie w utrudnionych i ograniczonych warunkach. Z marszu w rozsypce do leżenia.
Zakończenie zajęć.
 • omówienie lekcji,
 • ocena najlepszych,
 • złożenie sprzętu w wyznaczone miejsce,
 • pożegnanie klasy.
3 Potrafi omówić wykonywane przez siebie ćwiczenia. Zbiórka w dwuszeregu.


Lekcję tę przeprowadziłem parokrotnie w małych salach i zauważyłem, iż zarówno dzieci z klas młodszych jak i gimnazjum w początkowej fazie boją się wykonywać różne rodzaje przewrotów, ale bardzo szybko, dzięki dużej intensywności i ograniczeniach miejscowych, zapominają o strachu i wykonują zlecone ćwiczenia. W części lekcji z kozłem radzą sobie znakomicie i szybko chcą pomijać ćwiczenia przygotowawcze, dążąc do jak najszybszego pełnego przeskoku. W lekcji tej nie należy pozwalać, aby uczniowie opuszczali niektóre ćwiczenia. Aby wyzwolić poczucie pewności i bezpieczeństwa uczniów, należy używać wielu pochwał słownych w rodzaju świetnie, ekstra, znakomicie, gdyż to, przy każdym następnym powtórzeniu, wspomaga ucznia i pozwala nawiązać lepszy kontakt z nauczycielem.

Zachęcam Państwa do przeprowadzenia takiej lekcji nawet w formie lekcji otwartej, a później do przedyskutowania jej z uczniami i ewentualnego przedstawienia na mój adres uwag dotyczących zestawów ćwiczeń.

mgr Bogdan Ogrodowczyk
gwojbórz@wp.pl


Tego samego Autora:
Przykładowy program rozwoju gimnazjum publicznego

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 10 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET