Krzysztof Tyszka, wychowanie fizyczne, regulamin sali gimnastycznej, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Krzysztof Tyszka,   Publiczne Gimnazjum w Czerwinie

Regulamin sali gimnastycznejRegulamin sali gimnastycznej


Założenia ogólne
 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowych.
 2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia i organizacje pozaszkolne obowiązuje zgodne z niniejszym regulaminem zachowanie się na sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach.
 3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.
 4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, personel pedagogiczny oraz osoby korzystające z sali.
 5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia.
Postanowienia szczegółowe
 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny: obuwie gimnastyczne (halówki, trampki itp.), spodenki, koszulka.
 2. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w obuwiu gimnastycznym.
 3. Należy dbać o to, aby strój gimnastyczny był czysty.
 4. Ze względów higienicznych niewskazane jest pożyczanie stroju gimnastycznego.
 5. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek
 6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 7. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej tylko w obecności nauczyciela.
 8. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
 9. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu umowy pisemnej.
 10. Zrzeszenia i organizacje wymienione w pkt. 9 nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z sali gimnastycznej.
Czynności jakich należy dopełnić, by korzystać z sali gimnastycznej
 1. Zawiązać stowarzyszenie, klub, zespół, drużynę itp.
 2. Wybrać osobę opowiedzialną za grupę.
 3. Zapoznać się z regulaminem sali gimnastycznej.
 4. Przestrzegać postanowień regulaminu.
Szatnia
 1. Rozbieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.
 2. Rozbierający się układa swoje ubranie w określonym porządku.
 3. Dyżurni odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
  1. usunięcie pozostałych zanieczyszczeń,
  2. przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi.
Zachowanie się w sali gimnastycznej i w jej pomieszczeniach

Zabrania się:
 1. Wchodzenia na salę w butach.
 2. Uprawiania ćwiczeń w stroju niegimnastycznym.
 3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF.
 4. Brutalnego zachowywania się, krzyków, popychania się.
 5. Wspinania się po drabinkach, linach, kopania piłki w sposób niezorganizowany ze względu na niebezpieczeństwo.
 6. Przesuwania sprzętu po parkiecie - sprzęt należy przenosić.
Sala gimnastyczna służy dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy.

UWAGA:
- Na terenie obiektu nie wolno palić papierosów i pić alkoholu.
- Należy punktualnie rozpoczynać zajęcia i punktualnie je kończyć.Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 8 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster