Etap ustny
- przykładowe pytania

 

 

Część A - ortografia

1.     Kiedy piszemy "rz," "ż", "ch" - wymienne? Przedstaw na przykładach.

2.     Kiedy piszemy "rz," "ż", "ch" - ze względu na pozycję w wyrazie, czyli sąsiedztwo głosek? Przedstaw na przykładach.

3.     Kiedy piszemy "ó" a kiedy "u" - ze względu na zakończenia lub końcówki . Przedstaw na przykładach.

4.      Uzasadnij, że wymiana samogłosek rządzi pisownią "ó". Przedstaw na przykładach.

5.     Czy "ó" piszemy na końcu i na początku wyrazów? Co mówi na ten temat reguła?

6.     Wyjątek potwierdza regułę. Uzasadnij tę tezę na znanych ci wyjątkach od zasad obowiązujących w języku polskim.

7.     Jaki  wyraz stanowi wyjątek od zasady: "ch" na końcu wyrazu?

8.     Jakie wyrazy stanowią  wyjątek od zasady : "u" na początku wyrazów?

9.     Wyjaśnij pisownię przymiotnika "błahy", stosując zasady pokrewieństwa wyrazów i wymienności spółgłosek. 

10. Jak piszemy nakazy i zakazy z partykułą "nie"?  Zasadę zastosuj do przykładu:

(Nie) można gapić się w telewizor do nocy i (nie) wolno Kaśki ciągnąć za włosy.

 

Część B - interpunkcja

1.     Gdzie stawia się przecinek w połączeniach typu ( spójnik z przysłówkiem i partykułą):

chyba że            pomimo że

mimo że             zwłaszcza że

tylko że              tym bardziej że

              dopiero gdy       

Czy się je rozdziela? Przed czy po tych połączeniach?

2.     Jeśli w zdanie wpleciony jest imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego jako zdanie wtrącone, to jaką zastosujesz interpunkcję?

Np.: Mama wracając z pracy robiła zakupy.

3.     Czy przecinkiem wydzielamy zwroty imiesłowowe (oparte na imiesłowie przysłówkowym)? Niezależnie czy są rozwinięte określeniami czy też nie?

                                      Np.:   Idąc płakał.

                                                To rzekłszy kazał zawrócić konie.

Jak brzmi współczesne zalecenie dostosowane do tych przykładów?

4.  Czy wyrazy użyte w zdaniu w formie gramatycznej wołacza oddzielamy przecinkiem od reszty zdania? (TAK/NIE)

     Np.  Marku posprzątaj pokój! - zastosuj prawidłowy zapis interpunkcyjny.

5.  Jak traktujemy w zdaniu wykrzykniki i wyrażenia wykrzyknikowe? - zastosuj prawidłowy zapis interpunkcyjny do przykładów:

Ach co to był za ślub!

Do licha co tu się dzieje!