Klucz do zadań

                                                                                    

WERSJA X  

1.    żółtodziób (dłuto, dziób)

2.          a)  komfort, laryngolog, fair play, hackerzy* (hakerzy). 

* na  podstawie opracowania Grażyny Jańczyk "Polubić ortografię" pod redakcją  prof. zw. dr hab. Bolesława Farona, ćw. 2 str. 36, dopuszczalna pisownia spolszczona wyrazu.

       b)  weekend (tylko tak)

5.    "Mały Książę dorzucił: - Lecz oczy są ślepe. Szukać należy sercem."

7.                       Bądź cicho, kiedy śpi licho.

Pasuje jak wół do karety.

Baba z wozu, koniom lżej.

8.                 chwila, auto, obroża, archanioł, ładunek, kundel, lustro, odzież, żółw, wachlarz

     hasło: orzech

9.                 synonimy:

akademia -   szkoła wyższa, uczelnia, uniwersytet, politechnika, kolegium, wszechnica

interpretacja - wyjaśnienie, wytłumaczenie, objaśnienie, analiza

idea - pomysł, myśl, istota

herezja - kłamstwo, nieprawda, fałsz, pogląd sprzeczny, bezbożność

10.           brzoskwinia (brzoza, osa, świnia)

14.    na razie, naprędce, na pozór, natenczas, na co dzień, naraz, nawzajem,    na schwał

    w ogóle, wraz, w przeddzień, w dwójnasób, wtenczas, wzwyż, wbrew, wcale,   

    wpław, wprzód, wręcz, w bród

15.           żebyście  (żaby, ciele)

         poszlibyśmy (puszki, byk, ćmy)

16.          Gdzież ty masz głowę?

Pokaż no co tam masz lub Pokażże co tam masz.

Przyznajże się lub Przyznaj no się.

żeś ty zrobił?

17.         nieopodal,  nieoczekiwana, niemiła, nie zwrócił, nieopisany,  

               nie najweselej, nie mógł

18.                       czterej,

sześcioro, dwoje, trzy

19.      malarz

architekt, kreślarz, projektant

hokej

koszykówka