Klucz do zadań

                                                                                    

WERSJA Y  

1.    dróżka (róża, karta)

2.          a)  lunch (lancz)*, leader (lider)*, menager (menadżer, menedżer), hipermarket, supermarket, supersam     

* na  podstawie opracowania Grażyny Jańczyk "Polubić ortografię" pod redakcją  prof. zw. dr hab. Bolesława Farona, ćw. 2 str. 36, dopuszczalna pisownia spolszczona wyrazu.

       b)  businessman (biznesmen)

5.    "Gdybym miał pięćdziesiąt trzy minuty czasu - powiedział sobie Mały           

          Książę - poszedłbym w kierunku studni ... "

7.     Jedna  jaskółka wiosny nie czyni.

Gdy kota nie ma, myszy harcują.

Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie.

8.                 przywódca, sobowtór, wspólnik, kłótnia, płótno, ołówek, gwóźdź, chłód, kółko, góry

     hasło: wódz Indian

9.                 synonimy:

głębia -   toń, otchłań, przepaść, czeluść

agonia - umieranie, konanie, śmierć

imitacja - podróbka, falsyfikat, atrapa, bubel

aleja - ulica, bulwar, promenada, deptak, planty

10.           gżegżółka (żeglarz, żółw, kaczka)

14.    do cna, do czysta, do siego roku, dopóty, dokądże, doprawdy, do dziś,    dotychczas

    dla niego, dla tego, dlaboga!, dla dwojga, dlań, dla niepoznaki, dlatego,  

    dlaczego

15.           niedostateczny  (konie, dom, statek, świecznik)

         niezwykły (miecz, wyspa, kły)

16.    Któż się tego podejmie?

Chodź no prędzej! Lub Chodźże prędzej!

Łapże piłkę.

         Niech no cię uściskam.

17.    nieściętych,  niedbały, niezbyt, nienależycie, niemało, niesumienny, 

         niesłusznie

18.    pięciuset, sześciu, dwóch