Wersja Z

 

1.     Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe (umieść z boku wyrazy,  z ktσrych hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-1p.)

..........................

..........................

hasło: .......................................

2.       a) Do podanych znaczeń dostosuj  wyrazy zapożyczone i zapisz je poprawnie:

            (0-4p.)  

cienkie plasterki ziemniakσw suche i chrupiące - ..........................................

przywσdca partii lub laureat, zwycięzca, mistrz, medalista  - .........................

amerykański typ komedii muzycznej - ...........................................................

            skrσt od Compact Disc Read Only Memory - ..................................................

    b) wykorzystując językowe "pożyczki" podpisz rysunek:

 (0-1p.)

 

3.       Do podanych wyrazσw dopisz formy 2. os. lp. trybu rozkazującego. Zwrσć uwagę na pisownię zakończeń:                                                                                                                                                        (0-7p.)

sięgnąć  
podkreślić  
wieźć  
malować  
uprzytomnić  
oczekiwać  
chodzić  

4.       Zgodnie z regułami zapisz poprawnie formy złożone przymiotnikσw :                                         

(0-2p.)  

Dywan z motywem w brązie, czerwieni i beżu –

              .............................................................................................................................

(jaki dywan?)

Rudy kot o złotym odcieniu –

.............................................................................................................................

(jaki kot?)

5.       W poniższym cytacie uzupełnij opuszczone znaki interpunkcyjne:                                                             (0-1p.)

"  Żegnaj   odpowiedział   lis   A   oto   mσj   sekret   Jest   bardzo   prosty   dobrze   widzi   się  tylko   sercem "

6.       Podane  wyrazy zastosuj w krσtkich zdaniach, tak aby pokazać rσżnicę znaczeniową motywującą pisownię danej pary.  Nie zmieniaj formy gramatycznej wyrazσw.                  

(0-4p.)  

tempo – tępo .........................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

ważyć – warzyć .....................................................................................................

 

         .............................................................................................................................

7.       Uzupełnij poprawnie przysłowia i porzekadła:                                                                                               (0-3p.)

Czego Jaś się ……………, tego Jan ……………….

Nie taki diabeł straszny, jak go ……………….

Uderz w stσł a ……………………… .

8.        Rozwiąż krzyżσwkę. Litery z zaznaczonych pσl utworzą rozwiązanie.                                                                                                                                                                           (0-11p.)

9.       Od podanych wyrazσw utwσrz formy dopełniacza, a następnie podaj synonimy:                                                                                                                                                         (0-8p.)

zawieja -

 

…………………………………………………………………………………………

eksplozja -

 

 

…………………………………………………………………………………………

komedia -

 

 

…………………………………………………………………………………………

uczelnia -

 

 

…………………………………………………………………………………………

 

10.  Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe ( umieść z boku wyrazy,  z ktσrych    hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-1p.)

.................................................

 

.................................................

 

.................................................

 hasło: .......................................

11.  W puste okienka wpisz małe i duże litery:                                                                                                     (0-7p.)

 

…yspa  …reta (w, k)

"…egendy  …arszawskie" (l, w)

…laneta  …enus (p, w)

…izina  …azowiecka (n, m)

"…owcy  …ilkσw" (ł, w)

…wiazda  …olarna (g, p)

                                     "…egenda o  …anie i ... ecylii" (l, j, c)

 

12.   a) W miejsce kropek wpisz literę "ż" lub "rz":                                                                                             ( 0-2p.)

¨      Na stole le.....ał węgo......, .....odkiewka, ja......yny, po......eczki i inne wa......ywa.

¨      Na........eczona miała ładną twa......, du......e oczy i długie .......ęsy.

      b) w podanych związkach wyrazowych w miejsce kropek wstaw "ż ",  "rz" lub "sz":                                     (0-5p.)                                                                                                                                                                                                  

wy......sze wyk......tałcenie

potę......ny g......mot

podnσ......e  wzgσ.....a

monta..... w niewa.....kości

najwięk......y  buk.....pan

      c) utwσrz stopień wyższy i najwyższy od podanych wyrazσw:                                                                      (0-2p.)

wielki -

.....................................

-  .....................................

lekki -

.....................................

-  .....................................

13.  W podanych zwrotach wyrazowych uzupełnij brakujące litery "ch" i "h":

(0-6p.)

.....istoryczna  .....ańba

s.....emat  .....amulca

.....onorowy  zu.....

.....eblowany  .....eban

.....uczący  .....uragan

                                    .....u.....anie i dmu.....anie

14.  Napisz wyraźnie* podane przyimki łącznie lub rozdzielnie z następującymi po nich wyrazami:                                                                                                  

(0-4p.)

po: ..... środku, ..... omacku, .....społu , ..... cσż

       .....prostu, .....kolei,  ..... niewczasie, ..... wolutku

 

za: .....młodu, .....wczasu , .....granicą, ..... mąż, .....iste

       .....dość, ..... pan brat, ..... nadto, ..... razem, .....tem, .....pomocą

*tam gdzie pisownia ma być rozłączna zastosuj wyraźny odstęp !

15.   Rozwiąż rebus i zapisz hasło końcowe ( umieść z boku wyrazy,  z ktσrych hasło powstało).                                                                                                                                                          (0-2p.)

..........................

..........................

hasło : ...................

..........................

..........................

..........................

hasło : ...................

16.  Uzupełnij zdania podanymi partykułami: "no", "- że(ś)", "-ż":                                                                         (0-4p.)

 

·        Zapytaj......... o to mamę.

·        Przestań......... się dręczyć.

·        Pokaż........., co tam masz.

·        Kiedy......... to się skończy?

17.  Przepisz poniższy tekst, rezygnując z nawiasσw . Zapisz partykułę "nie" razem lub osobno:                                                                                                                                                             (0-7p.)

 

W parku panował (nie) porządek. Paweł zauważył strużkę krwi płynącą  z  (nie) wielkiej rany. (nie) namyślając się, wyjął (nie) zbyt czystą chusteczkę   z kieszeni i zawiązał ją na bolącej nodze. (nie) pocieszony, kulejąc, podążył  w kierunku przychodni lekarskiej. (nie) samowicie wstydził się tego, że jest takim (nie) dorajdą.

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................... ............................................................................

18. a) Zapisz słownie liczby:                                                                                                                                  (0-3p.)

 

......................................................................................

......................................................................................

 

.......................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

b) zastąp liczbę formą liczebnika i popraw błędną formę gramatyczną:

                                                                                                                                                                         (0-2p.)  

Mama kupiła prezenty dla każdego ze swoich(4) dzieci.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Z dwunastorga dzieci pozostało już tylko pięcioro dziewczynek.

                    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      19. Podpisz nazwy zawodσw i dyscyplin sportowych:                                                                                     (0-4p.)