Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
Curt Sachs - "Historia instrumentów muzycznych". Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989, str. 372