Nazwy urządzeń podaję bez tłumaczenia za pracą:
A. Nikołajew - "Chopin - pedagog". Izdatielstwo "Muzyka" 1980, str. 38