Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
Czesław Sielużycki - "Ręka pianisty". Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1982, str. 26