Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
Roman Jasiński - "Rozmaitości muzyczne". Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989, str. 31