Nazwę podaję za:
Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska - "Fryderyk Chopin". Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, str. 364
Inny autor, Jean - Jacques Eigeldinger w swojej pracy "Chopin vu par ses éléves" podaje nazwę: "Projet de Méthode".