Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
Ferdynand Hoesick - "Chopin", tom IV. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1968, str. 106