Cytowany fragment pochodzi z następujących źródeł:
Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska - "Fryderyk Chopin". Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, str. 367  oraz:
Ferdynand Hoesick - "Chopin", tom IV. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1968, str. 105