Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska - "Fryderyk Chopin". Państwowy Instytut Wydawniczy,Warszawa 1975,str. 367