Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
Henryk Neuhaus - "Sztuka pianistyczna". Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1970, str. 109