Cytowany fragment pochodzi z następującego źródła:
A. Nikołajew - "Chopin - pedagog". Izdatielstwo "Muzyka" 1980, str. 92