Większość cytowanych w tym podrozdziale wypowiedzi pochodzi z następującego źródła:
Jean - Jacques Eigeldinger - "Chopin vu par ses éléves". Neuchatel 1988