Bibliografia


Bełza Igor: Portrety romantyków. Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1974

Chomiński Józef M.: Chopin. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1978

Chomiński Józef, Wilkowska - Chomińska Krystyna: Historia muzyki cz. II. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1990

Chopin a muzyka europejska. Prace Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznejw Katowicach, nr 10, Katowice 1977

Czartkowski Adam, Jeżewska Zofia: Chopin żywy. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959

Czartkowski Adam, Jeżewska Zofia: Fryderyk Chopin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975

Drobner Mieczysław: Instrumentoznawstwo i akustyka. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1986

Eigeldinger Jean - Jacques: Chopin vu par ses éléves. Neuchatel 1988

Encyklopedia Muzyczna PWM, tom II, hasła: Chopin, Clementi, Cramer, Czerny. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1984

Gordon - Smith Maria, Marek George R.: Chopin. Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 1990

Hoesick Ferdynand: Chopin. Tom IV. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1968

Jasiński Roman: Rozmaitości muzyczne. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989

Kadłubiski Jan: Chopin - pedagog. Artykuł w czasopiśmie Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich "Chopin w świecie", nr 3/1988

Neuhaus Henryk: Sztuka pianistyczna. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1970

Nikołajew A.: Chopin - pedagog. Izdatielstwo "Muzyka" 1980

Sachs Kurt: Historia instrumentów muzycznych. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1989

Schaeffer Bogusław: Dzieje muzyki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985

Sielużycki Czesław: Ręka pianisty. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1982

Szulc Marceli Antoni: Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1986

Zamoyski Adam: Chopin. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990