Ewa Ucińska - Wszyscy jesteśmy różni, lecz tak samo ważni, AWANS.NET, nauczanie początkowe, nauczanie zintegrowane, publikacje nauczycieli.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › katalog szkół polskich › kontakt


Ewa Ucińska    

Wszyscy jesteśmy różni, lecz tak samo ważni

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIITemat bloku:
Wszyscy jesteśmy różni , lecz tak samo ważni.

Temat dnia:
Trzeba sobie nawzajem pomagać.

Cele operacyjne:
Uczniowie:
 • są świadomi, że każdy jest inny,
 • potrafią zachować postawę tolerancji wobec innych,
 • wyrażają opinię o postępowaniu innych,
 • rozumieją potrzebę udzielania pomocy potrzebującym,
 • biegle liczą w zakresie poznanych działań arytmetycznych,
 • potrafią zredagować i zapisać wypowiedź pisemną na dany temat,
 • posiadają umiejętność współpracy w zespole.
Metody:
 • drama,
 • metoda niedokończonych zdań (Graffiti),
 • słowne (rozmowa, praca z tekstem),
 • działań praktycznych .
Formy pracy:
 • zbiorowa jednolita,
 • grupowa jednolita i zróżnicowana,
 • indywidualna jednolita.
Środki dydaktyczne:
 • baśń "Brzydkie Kaczątko",
 • piłeczki w dwóch kolorach,
 • nagranie piosenki "Najlepiej razem",
 • zestaw tabliczek do pracy zespołowej,
 • zestawy zadań dla poszczególnych grup
Przebieg zajęć:
 1. Powitanie. Dzieci siedzą w kręgu.

 2. Ułożenie na tablicy rozrzuconych liter w tytuł baśni "Brzydkie Kaczątko", przypomnienie treści na podstawie zadawanych pytań, ze szczególnym uwzględnieniem pytania: DLACZEGO ZWIERZĘTA NIE LUBIŁY KACZĄTKA?

 3. Przeprowadzenie gry dramatycznej: dzieci siedzą w kole, jedno z nich wchodzi do środka, jest Kaczątkiem, inne mówią mu, jakie jest brzydkie. Kilkakrotnie zmieniamy dziecko będące w środku koła. Po zabawie, na podstawie przeżyć, dzieci odpowiadają na pytania:
  - JAK CZUŁY SIĘ ZWIERZĘTA ODGANIAJĄC KACZĄTKO?
  - CO KACZĄTKO CZUŁO, GDY ZOSTAŁO WYGNANE Z PODWÓRKA?

 4. Zabawa w komplementy: stajemy w kole, do środka wchodzi dziecko, a inne prawią mu komplementy. Po zabawie porównanie przeżyć i odczuć z poprzednim ćwiczeniem. Co czuliście gdy byliście krytykowani, a co gdy były komplementy? Którą sytuację wolicie?

 5. Zabawa integracyjna "Kładka".
  Przebieg zabawy: na środku sali rozłożony jest arkusz papieru - kładka. Dzieci mają tak przejść, aby nikt nie wpadł do rzeki. Po pewnym czasie papier składamy na połowę. Dzieci powinny sobie pomagać, aby nikt nie wpadł do rzeki.
  Wniosek: Musimy sobie wzajemnie pomagać, dbać nie tylko o siebie . Jak nazywa się osoba, która tak postępuje? To PRZYJACIEL.

 6. Śpiew piosenki "Najlepiej razem", połączony z ruchem przy muzyce .

 7. Podział na grupy - dowolny wybór tabliczek, zawieszenie tabliczek na szyi.

 8. Praca zespołowa (4 zespoły).
  1. Działania matematyczne. Wyniki wpisywane są rosnąco do tabeli, odczytanie hasła. Każdy zespół otrzymuje jako hasło jeden wyraz, odczytanie, przypięcie do tablicy i uporządkowanie wyrazów jako elementów większego hasła: NAJLEPIEJ CZUJĘ SIĘ POŚRÓD PRZYJACIÓŁ.
   Obejrzyj Załącznik nr 1.
   Uwaga: Załączniki nr 1 i 2 zapisane są w formacie .pdf. Jeżeli plik nie otwiera się, należy zainstalować program Acrobat Reader. Można go pobrać ze strony "Pobierz program".

  2. Tworzenie listy skojarzeń. PRZYJACIEL - JAKI?
   Obejrzyj Załącznik nr 2.
   Na kartkach nauczyciel podaje zestaw cech do ewentualnego wykorzystania - pozytywnych i negatywnych. Po zakończeniu pracy następuje przypięcie do tablicy - wyeksponowanie i odczytanie przez reprezentantów grupy.

  3. Uzupełnienie rozpoczętych wypowiedzi.
   Przyjaciel to .......................................................
   Przyjaciel pomaga kiedy .....................................
   Z przyjacielem najlepiej .......................................

  4. Odgrywanie scenek dramowych według przydzielonych zadań.
   Tematyka scenek:
   1. Kolega źle napisał sprawdzian z matematyki - organizujecie mu pomoc koleżeńską.
   2. Inne dzieci dokuczają koledze z powodu jego imienia. Co robicie?
   3. Koleżanka wróciła po długiej chorobie do szkoły, ma duże zaległości, nie rozumie matematyki. Co robicie?
   4. Kolega z klasy leży ciężko chory w domu - ma chorą nogę. Jak mu pomagacie i jak go pocieszacie?

  5. Projektowanie i wykonanie emblematu pt. "Jestem przyjacielem".
   Prezentacja wykonanych prac plastycznych i ich omówienie .

 9. Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów.
Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 23 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster