PRZEBIEG AKADEMII :


Narrator:
Dzisiaj mija 85 rocznica uzyskania przez Polske niepodległości.
Na tę chwilę czekało przez 123 lata wielu Polaków żyjących na ziemiach polskich
pod zaborami Niemiec,Rosji i Austrii.Podczas tego spotkania chcemy przybliżyć wam
najważniejsze wydarzenia oraz atmosferę ostatnich lat I wojny światowej,które w znaczący
sposób wpłynęły na losy naszego kraju pod zaborami.

Uczeń 1
Wiersz pt."11 Listopada" Ludwika Wiszniewskiego

Dzisiaj wielka jest rocznica-
Jedenasty listopada !
Tym,co zmarli za ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy
wolność - polską mowę w szkole,
to,że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje,
że obchodzę Polski święto.

Narrator:
To święto w dużej mierze zawdzieczamy wybitnym Polakom - politykom :
Ignacemu Paderewskiemu,Józefowi Piłsudskiemu,Ignacemu Daszyńskiemu,
Wojciechowi Korfantemu,Romanowi Dmowskiemu, którzy nie szczędzili sił
na emigracji w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz na ziemiach polskich,
żeby Polska była Polską
Piosenka "Żeby Polska była Polską"
Jan Pietrzak (tekst),Włodzimierz Korcz (muzyka)
Narrator:
Działalność wybitnych Polaków - polityków za granicą zaowocowała w wydarzenia,
które miały bezpośredni wpływ na uzyskanie przez Polskę niepodległości w dniu 11 Listopada 1918 r.

WIADOMOŚCI Z ZAGRANICY
Uczeń 2 :
Burżuazyjna rewolucja rosyjska doprowadziła w Rosji do dwuwładzy czyli jednoczesnej
władzy Rad Robotniczych i Rządu Tymczasowego.W manifeście z 23 marca 1917 roku
rząd tymczasowy wypowiedzał sie w sprawie Polski,stwierdzając,że państwo polskie
trzeba odbudować ze wszystkich terytoriów o większości polskiej.
Uczeń 3 :
Deklaracje rosyjskiego Rządu Tymczasowego umożliwiły Francji oficjalne
poparcie dla sprawy odzyskania przez Polskę niepodległości.W dniu 4 czerwca 1917 roku
prezydent Francji podpisał dekret o utworzeniu polskiej autonomicznej armii
spośród Polonii 20 tyś ochotników w Stanach Zjednoczonych i Brazylii,której dowództwo
w lipcu 1918 roku powierzono gen. Józefowi Hallerowi.

Piosenka "Marsz Pierwszej Brygady"
Andrzej Hałaciński,Tadeusz Biernacki (tekst),M.D. Tominikowski (muzyka)

Uczeń 4 :
Wiersz "Do moich synów" Jerzego Żuławskiego

Synkowie moi,poszedłem w bój,
Jako wasz dziadek,a ojciec mój -
Jak ojca ojciec i ojca dziad,
Co z legionami przemierzył świat,
Szukając drogi przez krew i blizny Do naszej wolnej Ojczyzny.

Synkowie moi,da nam to Bóg,
że spadną wreszcie kajdany z nóg
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawa się stanie,co dziadek śnił,
Szczęściem zakwitnie,krwią wieków żyzny,
Łan naszej wolnej Ojczyzny.

Uczeń 1 :
Pod wpływem kontaktów i zabiegów politycznych wybitnego pianisty
Ignacego Paderewskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Wilson
w orędziu do Kongresu 8 stycznia 1918 r. stwierdził:"...z terenów bezspornie
polskich ma być utworzone państwo polskie,z wolnym dostępem do morza
i posiadającym międzynarodowe gwarancje..."

Uczeń 2 :
Pod koniec I wojny światowej 16 pażdziernika 1918r. Cesarz Karol I w manifeście
wypowiedział sie na temat przekształcenia monarchii habsburkiej w państwo związkowe.
Odtąd Austria została związkiem wolnych narodów.

Narrator:
Za przykładem Austrii narody południowej Europy zaczęły swą droge do wolności
i uzyskania niepodległości

Uczeń 3 :
W Pradze 28 pażdziernika doszło do ogłoszenia powstania Republiki Czechosłowackiej
W Zagrzebiu 29 pażdziernika 1918r. kolejne narody Europy ogłaszają swoja niepodległość
odłączając sie od monarchii.Powstaje wspólne państwo Serbów,Chorwatów i Słoweńców

Narrator:
Nadszedł kres kolejnego zaborcy ziem Polski,Cesarstwa Niemiec.
Cesarz Wilhelm II abdykuje.

Uczeń 1 :
Nareszcie nadszedł upragniony przez narody Europy i Świata dzień zakończenia I Wojny Światowej,
a wraz z nim wolność i niepodległość.

WIADOMOŚCI Z ZIEM POLSKICH
Narrator:
Polaków na emigracji w staraniach o wolność i niepodległość dzielnie wspierali rodacy
na ziemiach polskich pod zaborami.Zaczęły powstawać nowe ośrodki władzy i oddziały wojska.

Uczeń 1 :
W Lublinie 7 pażdziernika 1918r. powstaje Tymczasowy Rząd Ludowy,którego premierem zostaje Ignacy Daszyński.
Rząd w manifeście ogłasza zasady ustroju nowo powstałego państwa.
W Cieszynie Rada Narodowa,jako Polska władza
proponowała przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Uczeń 2 :
Na zjeżdzie posłów galicyjskich w Krakowie powstaje Polska Komisja Likwidacyjna i dowództwo wojsk polskich,
które miały przejąć władzę po Austryjakach i przekazać ją rządowi ogólnopolskiemu.

Uczeń 3 :
Nadchodząca klęska Niemiec przyśpieszyła powrót z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego,
króry 8 listopada 1918r. przyjeżdża do Warszawy.Premier rządu Ignacy Daszynski i dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej Edward Rydz-Śmigły
oddaja mu się do dyspozycji,a Rada Regencyjna powierza władzę wojskową.
PO 123 LATACH POLSKA UZYSKUJE WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ.

Uczeń 4 :
Wiersz "Ojczyzna wolna!"Ryszarda Przymusa.

Ojczyzna wolna,znowu wolna!
Tak bije serce,huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał,by go ując w dłonie.

Zawsze był z nami-ptak wspaniały,
choć czasem ktoś odszedł daleko...
Bronił tej ziemi,bo ją kochał
sercem pokoleń już od wieków.

Dziś w Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
i Jedenasty Listopada...

Narrator:
Ciesząc się wolnością i niepodległością Polski wywalczoną przez naszych pradziadów zaspiewajmy
pieśń - będącą zarazem hymnem narodowym pt."Mazurek Dąbrowskiego"
Baczność.
Dziękujemy za udział w akademii.


Powrót do strony głównej