mapa strony | strona główna > konsultacje
Konsultacje - sprawdzanie wszelkiej dokumentacji na wszystkie stopnie awansu
Indywidualne konsultacje AWANS.NET - analiza i merytoryczna ocena dokumentacji na wszystkie stopnie awansu zawodowego nauczycieli
PROCEDURA KONSULTACJI

Na czym polega indywidualna konsultacja?
Jeżeli napisałaś plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, opracowałaś innowację, program lub skompletowałaś swoją teczkę, natomiast nie jesteś pewna, czy praca została wykonana właściwie, to możesz skorzystać z internetowej konsultacji AWANS.NET dotyczącej Twojej dokumentacji. Doświadczony ekspert z listy MEN sprawdzi Twoje dokumenty, dokona analizy i naniesie odpowiednie uwagi dotyczące:
- właściwego doboru i klasyfikacji zadań,
- sposobu dokonania opisu i analizy zadań,
- jakości opisu i analizy,
- sposobu formułowania efektów,
- poprawności językowej,
- błędów metodycznych i rzeczowych,
- strony technicznej (justowanie, właściwa czcionka i odstępy, tytuły działów itd.).

Dzięki tym uwagom - i po zastosowaniu się przez nauczyciela do nich (co należy podkreślić)! - teczka ma duże szanse być wysoko ocenioną przez komisję. Oczywiście nie możemy dać 100 procent gwarancji, ponieważ nie ma pewności, czy nauczyciel zastosuje się do naszych uwag. Należy także zaznaczyć, że komisja dokonuje oceny na podstawie analizy złożonej dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej (nie mamy wpływu na to, jak nauczyciel wypadnie podczas rozmowy).

Konsultacji udziela Beata Rechnio - Kołodziej, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN, osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawach awansu zawodowego.

Procedura konsultacji
PROSIMY O DOKŁADNE STOSOWANIE SIĘ DO PONIŻEJ PODANEJ PROCEDURY, PONIEWAŻ W PRZECIWNYM WYPADKU - Z POWODU DUŻEJ ILOŚCI ZAMÓWIEŃ - OTRZYMANIE SPRAWDZONEJ DOKUMENTACJI MOŻE BYĆ OPÓŹNIONE.

1. Prosimy o wpłatę na konto odpowiedniej kwoty, zgodnie z Cennikiem podanym niżej - najlepiej przelewem elektronicznym przez Internet:
Nr konta 68 1240 5891 1111 0010 9010 7327
Właściciel rachunku WARAKOM JAKUB WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI

2. Po wpłacie prosimy nadesłać mailem, na adres redakcja@awans.net dowód wpłaty oraz materiał do sprawdzenia (plan, sprawozdanie, teczkę itp.) - jako załącznik do maila. UWAGA! Proszę nadsyłać materiały w formacie MS Word lub Open Office! Materiały w innych formatach (np. PDF) nie będą przyjmowane! Nadesłane materiały zostaną przekazane ekspertowi do sprawdzenia.

3. Po sprawdzeniu dokumentacja zostanie odesłana w ciągu 1 - 2 dni na adres mailowy nauczyciela. Będą w niej naniesione poprawki i uwagi.

Podany wyżej zakres usługi wyczerpuje wniesioną opłatę.

Cennik
Konsultacje w AWANS.NET są płatne. Wcześniejszy zakup Poradnika nie upoważnia do bezpłatnej konsultacji.

Dokumentacja na kontraktowego lub mianowanego
Konsultacja - plan rozwoju zawodowego - 90 zł
Konsultacja - sprawozdanie dla dyrektora - 90 zł

Dokumentacja na dyplomowanego
Konsultacja - plan rozwoju zawodowego - 90 zł
Konsultacja - sprawozdanie dla dyrektora - 90 zł
Konsultacja - teczka dla komisji wg nowych przepisów (2018) - 150 zł
Konsultacja - sprawozdanie dla dyrektora i teczka dla komisji wg nowych przepisów (2018) - 170 zł
Konsultacja - teczka dla komisji wg starych przepisów (2013) - 170 zł
Konsultacja - sprawozdanie dla dyrektora i teczka dla komisji wg starych przepisów (2013) - 190 zł

Innowacja, program własny
Konsultacja - program własny - 90 zł
Konsultacja - innowacja - 90 zł

Redakcja AWANS.NET