mapa strony | strona główna > nowy poradnik mianowany
Beata Rechnio - Kołodziej
Jak zostać nauczycielem mianowanym?
NOWY Poradnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wydanie VI, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw RP, poz. 1574) z późniejszymi zmianami

Ten Poradnik jest przeznaczony dla osób, które kończą staż w 2019 roku lub w kolejnych latach (2020, 2021 itd.)

GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
Najnowsze, zgodne z obowiązującymi od września 2019 roku przepisami, VI wydanie Poradnika Jak zostać nauczycielem mianowanym? autorstwa Beaty Rechnio - Kołodziej, eksperta ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy MEN. Objętość Poradnika znacząco wzrosła i wynosi teraz ponad 140 stron. Różnica pomiędzy obecnym a poprzednim wydaniem polega na dodaniu 101 pytań, które mogą być zadane przez komisje egzaminacyjne - wraz z odpowiedziami, co łącznie ze 100 pytaniami z poprzedniej wersji Poradnika daje zestaw 201 pytań i odpowiedzi. Dodatkowo zamieściliśmy Arkusz samooceny nauczyciela. Z tak przygotowanym Poradnikiem każdy nauczyciel kontraktowy może czuć się bezpiecznie. :)
Zamów najnowszy Poradnik na mianowanego...

Poradnik składa się z dziewięciu rozdziałów:
1. Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu
2. Plan Rozwoju Zawodowego
3. O czym powinieneś pamiętać w trakcie stażu
4. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
5. Jak sporządzić teczkę dla komisji
6. Spotkanie z komisją
7. 201 pytań i odpowiedzi na mianowanego
8. Przepisy, które powinieneś znać
9. Arkusz samooceny nauczyciela


Poradnik jest przydatny zarówno dla osób, które rozpoczęły staż 1 września 2018 r., jak i tych, które rozpoczną staż w roku 2019 lub w kolejnych latach.

Poradnik udostępniany jest w formie pliku PDF. Można go wydrukować na domowej drukarce.

Dodatkowo kupujący otrzymuje wzory dokumentów w formacie Worda. Są to:
1. Plan rozwoju zawodowego,
2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (które nauczyciel przedstawia dyrektorowi) - wersja dla osób, które przygotowują sprawozdanie według starych przepisów,
3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - wersja dla osób, które przygotowują sprawozdanie według nowych przepisów,
4. Wniosek o otwarcie stażu,
5. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

ABY OTRZYMAĆ PORADNIK "JAK ZOSTAĆ NAUCZYCIELEM MIANOWANYM" NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 79 zł na konto:
Nr konta 68 1240 5891 1111 0010 9010 7327
Właściciel rachunku WARAKOM JAKUB WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA PORADNIKA. W temacie maila proszę wpisać: "MIANOWANY NOWY". Poradnik zostanie na Państwa adres e-mail w czasie do 6 godzin - zwykle trwa to o wiele krócej.

Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - PORADNIK NIE ZOSTANIE WYSŁANY - nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę na koncie, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będzie znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać Poradnik). Proszę wziąć pod uwagę ten warunek, gdyż ewentualna reklamacja może znacznie opóźnić otrzymanie Poradnika.

Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, Poradnik zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto, jednak nie zalecamy tej procedury.

Prosimy o dokładne stosowanie się do podanej powyżej procedury, ponieważ w przeciwnym wypadku - z powodu dużej ilości zamówień - otrzymanie Poradnika może być opóźnione.

UWAGA! Zakup Poradnika nie daje praw do otrzymywania w przyszłości jego aktualizacji bezpłatnie lub w cenie promocyjnej.

Redakcja AWANS.NET
Jesteś nauczycielem kontraktowym. Twój staż na stopień nauczyciela mianowanego będzie trwał 2 lata 9 miesięcy.

Rozpoczynasz staż na swój wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (warto zwrócić uwagę, że nie zawsze rozpoczynamy staż 1 września, wtedy nie zakończy się on 31 maja lecz później). Należy też bezwzględnie odróżniać pojęcia: początek roku szkolnego (zawsze 1 września) i rozpoczęcie zajęć szkolnych (bywa 1, 2, 3... września).

Do wniosku o otwarcie stażu na nauczyciela mianowanego należy dołączyć projekt planu rozwoju zawodowego, który dyrektor zatwierdzi lub zwróci do poprawy (wskaże w formie pisemnej zakres koniecznych zmian) w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych. Jesteś obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

Czyli kalendarz wyglądać może tak:

3 września składasz wniosek o otwarcie stażu z załączonym planem rozwoju zawodowego i rozpoczynasz staż;
do 2 października (jeśli rozpoczęcie zajęć nastąpiło 3 września) dyrektor zatwierdza bądź zwraca plan do poprawy;
w terminie wyznaczonym przez dyrektora – nie krótszym niż 3 dni – poprawiasz plan (jeżeli zaszła taka konieczność) i przedstawiasz go ponownie dyrektorowi, który ma siedem dni na jego zatwierdzenie.