mapa strony | strona główna > opinia opiekuna stażu
Opinia opiekuna stażu
Oferujemy przykładową opinię o dorobku nauczyciela za okres stażu, którą zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r. opiekun w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu składa dyrektorowi. Dokument ten jest niezbędny do opracowania oceny pracy. Zamieszczamy dwa wzory:
- opinia o dorobku nauczyciela stażysty (ubiega się o stopnień kontraktowego)
- opinia o dorobku kontraktowego (ubiega się o stopień mianowanego). Cena 25 zł. Opinia przesyłana jest mailem w formie pliku pdf. Celem zakupu opinii proszę napisać maila na adres redakcja@awans.net o treści: Zamawiam (tutaj należy wpisać, którą opinię Państwo zamawiają)

W odpowiedzi nadeślemy numer konta i inne potrzebne dane.