mapa strony | strona główna > poradnik nauczyciela wychowania przedszkolnego
Beata Rechnio - Kołodziej
Poradnik nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wydanie I


Przykładowe koncepcje pracy przedszkola
Przykładowe informacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym jedna dla sądu rodzinnego
Przykładowe Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET)
Przykładowe arkusze diagnozy dziecka 4- i 5-letniego oraz opracowanie zawierające określenia i sformułowania potrzebne do stworzenia arkusza diagnostycznego
Przykładowe informacje o gotowości szkolnej dziecka
GRUPA AWANSOWA AWANS.NET NA FB
Poradnik nauczyciela wychowania przedszkolnego dedykujemy nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, pozostając z nadzieją, że ułatwi on codzienną pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.
Poradnik nauczyciela wychowania przedszkolnego składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Część teoretyczna
- Obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego.
- Zadania nauczycieli i specjalistów w przedszkolu.
- Obowiązująca dokumentacja.
- Podstawa programowa.
- Diagnoza pedagogiczna.
Część praktyczna
- Przykładowe koncepcje pracy przedszkola.
- Przykładowe informacje (nazwa opinia nie jest prawidłowa, ponieważ przedszkole nie jest instytucją opiniotwórczą) dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym jedna dla sądu rodzinnego.
- Przykładowe Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET).
- Przykładowe arkusze diagnozy dziecka 4- i 5-letniego oraz opracowanie zawierające określenia i sformułowania potrzebne do stworzenia arkusza diagnostycznego.
- Przykładowe informacje o gotowości szkolnej dziecka.

Dokumenty dostarczane są kupującemu w formie edytowalnej - pliki Word. Można je użyć dla własnych potrzeb, natomiast niedozwolone jest ich rozpowszechnianie.

Poradnik z dokumentami wysyłany jest jako załącznik do maila w formie folderu skompresowanego ZIP.

WAŻNE! Nie należy otwierać folderu ZIP bezpośrednio z maila. Najpierw trzeba go zapisać na komputerze (klikamy prawą myszką na ikonkę folderu),
zapisz-jako (18 kB)
odnaleźć zapisany folder na komputerze,

a następnie rozpakować (kliknąć prawą myszką na ikonkę folderu, a następnie wybrać z menu Wyodrębnij wszystkie).
wyodrebnij (33 kB)

ABY OTRZYMAĆ NOWY PORADNIK NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NALEŻY:
1. Wpłacić kwotę 90 zł na konto:
Nr konta 69 1240 5891 1111 0010 8471 0423
Właściciel rachunku AWANS.NET ZBIGNIEW WARAKOMSKI
Adres: ul. Łokietka 78, 16-400 SUWAŁKI
Tytuł wpłaty: IMIĘ, NAZWISKO, PRZEDSZKOLE 2023

2. Napisać maila na adres redakcja@awans.net Podać w nim imię i nazwisko oraz dołączyć dowód wpłaty. UWAGA! ZAWIADOMIENIE NAS MAILEM O FAKCIE WPŁATY JEST WARUNKIEM KONIECZNYM DO OTRZYMANIA PORADNIKA. W temacie maila proszę wpisać: "PRZEDSZKOLE 2023". Poradnik zostanie wysłany na Państwa adres e-mail w dniu nadesłania dowodu wpłaty.

Jeżeli nie otrzymamy powiadomienia o wpłacie mailowo - PORADNIK NIE ZOSTANIE WYSŁANY - nawet jeśli wpłata zostanie zaksięgowana na koncie! (gdyż nawet jeśli stwierdzimy wpłatę na koncie, a nie otrzymamy maila od Państwa, nie będziemy znali adresu mailowego, na jaki mamy wysłać Poradnik). Proszę wziąć pod uwagę ten warunek, gdyż ewentualna reklamacja może znacznie opóźnić otrzymanie Poradnika.

Jeżeli dowód wpłaty nie będzie dołączony do maila, Poradnik zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto, jednak nie zalecamy tej procedury.

Redakcja AWANS.NET