Anna Dziurdzia - Polonez - propozycja układu choreograficznego. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Anna Dziurdzia,   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Polonez - propozycja układu choreograficznegoPolonez powstał prawdopodobnie w roku 1574, podczas uroczystości koronacyjnej Henryka Walezego. Jest on przede wszystkim tańcem uroczystym, dostojnym. Otwiera się nim zwykle reprezentacyjne zabawy i bale, a często także widowiska. Tańczy się go w zasadzie spokojnie, płynnie, ale nie bez pewnej dynamiki, przejawiającej się zarówno w postawie tańczących, godnej, "wysokiej", jak również przyśpieszonym wydłużeniu pierwszego kroku czy w zdecydowanych, choć opanowanych gestach rąk tancerza. Tak więc godność, płynność, elegancja, a przy tym pewna, jakby przytłumiona wytwornością, dynamika są cechami charakterystycznymi tego tańca.
Od połowy XVII wieku polonez zyskał miano tańca narodowego. Pierwszym znanym kompozytorem polonezów był Michał Kleofas Ogiński, który wprowadził formę poloneza z częścią środkową o nazwie Trio. Twórcą najwybitniejszych stylizacji polonezowych w muzyce był Fryderyk Chopin.

Poniżej przedstawiam propozycję układu choreograficznego poloneza.

kobieta mężczyzna para
KOBIETA MĘŻCZYZNA PARA


1. Dwa rzędy naprzeciwko siebie, wykonują trzy kroki do środka sali i ukłon.

2. Tworzymy pary
- parami środkiem sali.

3. Para w lewo,
para w prawo.

4. Dwa rzędy wchodzą
do środka sali
i tworzą czwórki.

5. Czwórka za czwórką
środkiem sali.

6. Pierwsza para środkowa
wykonuje zwrot w tył
i przechodzi pod tunelem
utworzonym przez resztę par
z tyłu. Partnerzy zewnętrzni
wykonują krok do tyłu
i idą w rzędzie bokami sali
w drugim kierunku.

7. Tancerka z pary środkowej kieruje się do swojego partnera w prawo, a tancerz z pary środkowej kieruje się do swojej partnerki w lewą stronę.

8. Dwie kolumny bokiem sali.

9. Tunel - po dojściu
do określonego miejsca.
Jeden z rzędów
unosi połączone ręce do góry
tworząc tunel,
drugi przechodzi pod tunelem.

10. Tunel - po przeciwnej stronie. Drugi rząd
unosi połączone ręce do góry
tworząc tunel,
a pierwszy przechodzi
pod tunelem.

11. Dwa rzędy po bokach sali.

12. Dwa kroki w bok
do środka sali
i tańczący tworzą kolumnę
para za parą.

13. Kolumna środkiem sali.

14. Tancerka w prawo,
tancerz w lewo,
poruszają się bokami sali.

15. Tancerka łączy się
z tancerzem
i tworzą dwa rzędy.

16. Rzędy łączą się w czwórki.

17. Wężyk - z jednej czwórki tancerka, z drugiej tancerz
w przeciwnych kierunkach
idą wężykiem.

18. Tworzą dwa koła.

19. Dwa koła. Wszyscy tyłem do siebie trzymają się za ręce,
na odpowiedni takt
wykonują przechwyt
i zwracają się twarzą do siebie.

20. Para za parą po kole.

21. Wyjście z kółek.

22. Para za parą.

23. Kolumna idzie środkiem.

24. Zwrot twarzą do siebie.
Chwyt za prawe dłonie.
Pierwsza para dwa kroki w bok
w jedną stronę,
druga para to samo,
tylko w stronę przeciwną
i co druga para to samo.

25. Zmiana kierunku, powrót do środka sali.

26. Para za parą środkiem sali.

27. Tancerka w lewo,
tancerz w prawo.
Tancerze idą bokami sali.

Anna Dziurdzia - Polonez - propozycja układu choreograficznego. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.


Tej samej Autorki:
Zastosowanie technologii informacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego na przykładzie wykorzystania prezentacji multimedialnej

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 13 kwietnia 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster