Krystyna Bernasińska, Joanna Jurczyk, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Pobierz kartę pracy   Pobierz dokument w formacie PDF
Krystyna Bernasińska, Joanna Jurczyk,   Gimnazjum Nr 5 im. Roberta Schumana w Myszkowie

Siła jako wielkość wektorowa. Siła wypadkowa i równoważąca.

Konspekt lekcji w korelacji międzyprzedmiotowej matematyka - fizyka w klasie I gimnazjumTemat:
Siła jako wielkość wektorowa. Siła wypadkowa i równoważąca.

Cele w ujęciu operacyjnym:
Uczeń wie:
● w jaki sposób dodawać i odejmować wektory,
● jak znajdować siły wypadkowe, równoważne.

Uczeń potrafi:
● wskazać wektory równoległe, zgodnie skierowane, przeciwnie skierowane, równe,
● znależć graficznie wypadkową dwóch sił o tym samym kierunku oraz siłę równoważącą inną siłą,
● znależć siłę wypadkową i równoważącą kilku sił działających wzdłuż jednej prostej,
● znaleźć siłę wypadkową sił zbieżnych,
● dodawać i odejmować wektory.

Metoda pracy:
problemowa.

Czas pracy:
45 minut.

Środki dydaktyczne:
plansze, sznury magnetyczne, karta pracy.

Literatura:
1. K. Klaczkow, M. Kurczab, E. Świda: "Matematyka dla gimnazjalistów".
2. M. Rozenbejgier, R. Rozenbejgier, M. Kreiner: "Fizyka dla gimnazjum".

Przebieg lekcji:
I. Część wstępna.
1. Podanie tematu lekcji.
2. Nakreślenie celów do realizacji.
3. Przypomnienie wiadomości o wektorze.

II. Część zasadnicza.
1. Dodawanie i odejmowanie wektorów równoległych, zgodnie i przeciwnie skierowanych.
2. Znajdowanie wypadkowej kilku sił działających na dane ciało.
3. Znajdowanie równoważącej kilku sił działających na ciało.
4. Dodawanie i odejmowanie wektorów.
5. Znajdywanie graficzne wypadkowe jsił zbieżnych.

III. Część podsumowująca.
1. Podsumowanie lekcji.
2. Zakończenie lekcji, ocena kart pracy.
3. Zadanie i omówienie pracy domowej.

Pobierz dokument w formacie PDF   Pobierz kartę pracy


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 16 lutego 2004 r.

do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster