Małgorzata Zakrzewska, Gabriela Kowalska, Iwona Romanowska - "Greckie igrzyska olimpijskie" - międzyszkolny interdyscyplinarny konkurs dla uczniów klas V - VI, publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli     Szkoły w Polsce
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › szkoły w polsce › kontakt


Małgorzata Zakrzewska, Gabriela Kowalska, Iwona Romanowska,   Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy

Greckie igrzyska olimpijskie

Międzyszkolny interdyscyplinarny konkurs dla uczniów klas V - VICele konkursu
 • uświadomienie roli Grecji jako ojczyzny wielu osiągnięć cywilizacyjnych i kolebki kultury europejskiej,
 • propagowanie wiedzy na temat kultury i osiągnięć starożytnej Grecji,
 • możliwość wykazania się umiejętnościami aktorskimi, plastycznymi, kulinarnymi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
Charakterystyka imprezy
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Biorą w nim udział drużyny czteroosobowe. Pierwszy etap polega na napisaniu przez drużynę testu eliminacyjnego, na podstawie którego wyłonionych zostaje osiem finałowych drużyn. Zespoły, które zakwalifikowały się do finału mają około miesiąca na przygotowanie prezentacji obejmującej:
 • makietę wybranego greckiego obiektu,
 • inscenizację dowolnego greckiego mitu,
 • greckie danie.
Ponadto na finał składają się również konkursy wiedzowe i dyscypliny sportowe.

Program "Greckich igrzysk olimpijskich"
 1. Powitanie uczestników.
 2. Prezentacje kolejnych drużyn.
 3. Przerwa na przygotowanie się do konkursu.
 4. Wyścigi rydwanów. (Jeden zawodnik klęczy na poduszce, dwóch trzymając go za ręce ciągnie "rydwan" na wyznaczonym odcinku. Konkurencja rozgrywana na czas.)
 5. Konkurs: Co wiem o starożytnej Grecji? (Drużyny losują zestaw trzech pytań, na które mają odpowiedzieć. Pytania są punktowane następująco: 2, 4, 6 pkt.)
 6. Rzut ringiem do celu. (Ustawiamy 3 kosze, za 1, 2, 3 pkt., rzuca dwóch zawodników z drużyny, każdy ma dwa rzuty.)
 7. Konkurs: Czy znasz ten obiekt? (Wszystkie drużyny otrzymują do podpisania takie same karty z różnymi greckimi obiektami. Maksymalnie drużyna może uzyskać 12 pkt.)
 8. Siłowanie się na barki. (Startuje po jednym zawodniku z każdej drużyny. Trzymając się za barki na dany sygnał zawodnicy przepychają się za wyznaczoną linię.)
 9. Konkurs: Czy znasz mitologię? (Zespoły otrzymują zestawy takich samych 10 pytań, na które należy pisemnie odpowiedzieć. Maksymalnie drużyna może uzyskać 10 pkt.)
 10. Bieg z ciężarkami. (Startuje jeden zawodnik z każdej drużyny. Konkurencja rozgrywana na czas).
 11. Konkurs: Czy znasz tę postać? (Zespoły otrzymują karty z napisami PRAWDA, FAŁSZ. Prowadzący czyta charakterystykę postaci, a zawodnicy podnoszą odpowiednią kartę. Prawidłowe odgadnięcie dwóch pierwszych osób to 2 pkt., dwóch kolejnych - 4 pkt. , dwóch ostatnich - 6 pkt.).
 12. Skok w dal. (Startuje jeden zawodnik z każdego zespołu. Każdy ma po trzy skoki. Sumujemy długość wszystkich skoków.)
 13. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
 14. Zakończenie imprezy.
Materiały

Test eliminacyjny
Witamy i zapraszamy drużyny do rozwiązania poniższego testu. Składa się on z trzech części: I to zadania zamknięte, w których tylko jedna z podanych wersji odpowiedzi jest prawidłowa; część II to praca z mapą - wszystkie pytania w tej części dotyczą mapy dołączonej do testu; część III to zadania otwarte, na które należy udzielić dłuższej odpowiedzi pisemnej.

Czas rozwiązywania testu - 60 minut.

Życzymy powodzenia!!!


Pobierz test eliminacyjny
Uwaga. Plik zapisany jest w formacie .pdf, obsługiwanym przez program Acrobat Reader.
Wielkość pliku około 500 KB. Aby go zapisać, należy prawym przyciskiem myszki kliknąć na link i wybrać: "Zapisz element docelowy jako...". Można też otworzyć plik, klikając lewym przyciskiem myszki na link. Z reguły zapisanie pliku na dysku trwa krócej, niż jego otwieranie, dlatego sugerujemy ten pierwszy sposób.

Małgorzata Zakrzewska, Gabriela Kowalska, Iwona Romanowska - "Greckie igrzyska olimpijskie" - międzyszkolny interdyscyplinarny konkurs dla uczniów klas V - VI. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.


Tej samej Autorki:
Walka o prawa dzieci w Stanach Zjednoczonych

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 31 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster