Joanna Gołba, Test znajomości edytora tekstu, AWANS.NET

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › katalog szkół polskich › kontakt

Joanna Gołba,   Gimnazjum Nr 4 w Siemianowicach Śląskich

Test znajomości edytora tekstu

Sprawdź swoją wiedzę na temat edytorów tekstu


Wpisz tu swoje imię i nazwisko:


Przeczytaj pytanie i zaproponowane odpowiedzi, zastanów się, która z nich jest poprawna,
a następnie zaznacz ją w odpowiednim okienku - kliknij na nim lewym przyciskiem myszki.


1. Edytor tekstu to program służący do:

wykonywania obliczeń i przedstawiania ich w postaci wykresu,
tworzenia rysunków technicznych,
redagowania pism, ulotek, gazetek,
wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.

2. Do wyśrodkowania akapitu służy ikona:

3. Akapit to:

wcięcie w pierwszym wierszu tekstu,
ciąg znaków między dwoma "ENTERAMI",
ciąg liter oddzielonych spacjami,
odstęp między wierszami.

4. Klawisz TAB może służyć do:

wpisywania cyfr, liter, znaków dodatkowych,
zmiany pisanych liter z małych na duże,
tworzenia odstępów między wierszami,
przeskoczenia o określoną liczbę spacji.

5. Jak nazywa się ozdobne pismo w Wordzie:

Autokształt,
ClipArt,
Symbol,
WordArt.

6. Znaki interpunkcyjne (kropka, przecinek...) stawiamy:

bezpośrednio przed następnym wyrazem,
zawsze bezpośrednio po wyrazie,
po postawieniu jednej spacji,
nie ma to istotnego znaczenia.

7. Jak nazywają się gotowe rysunki z galerii WORDA:

Symbole,
Autokształty,
WordArty,
ClipArty.

8. Co oznacza ukazujaca sie pod wyrazem czerwona falista linia:

czerwone podkreślenie faliste,
najczęściej błąd ortograficzny,
błąd w programie,
element graficzny dokumentu.

9. Masz napisać wzór chemiczny: H2O. Jakiego kroju użyjesz do napisania 2:

indeksu górnego,
kursywy,
wersalików,
indeksu dolnego.

10. Malarz formatów pozwala na:

skopiowanie tekstu do schowka,
wklejenie tekstu w dowolnie wybrane miejsce,
kopiowanie formatu tekstu (nie samego tekstu) pomiędzy różnymi jego fragmentami,
zmianę wielkości czcionki.

11. Za pomocą której z ikon dokonasz zmiany koloru czcionki:


12. Justowaniem tekstu nazywamy:

ustawienie tekstu na środku,
wyrównanie dwustronne tekstu,
wyrównanie tekstu do lewej,
wyrównanie tekstu do prawej.

13. Odstępy między wyrazami powinny wynosić:

jedną spację,
dwie spacje,
trzy spacje,
nie ma to istotnego znaczenia.

14. Okno przedstawione poniżej służy do:

wstawiania tabeli,
formatowania tabeli,
wstawiania symboli,
wstawiania kolumn.


15. Aby wprowadzić powtarzający się tekst u góry i dołu każdej strony należy:

wstawić pole tekstowe u góry i na dole strony,
nacisnąć klawisz INSERT,
wybrać opcję Nagłówek i stopka z menu Widok,
nacisnąć klawisz PAGE UP lub PAGE DOWN.


Masymalna liczba punktów - 15.Przed wystawieniem oceny proszę nacisnąć przycisk TAB na klawiaturze !!!

Joanna Gołba, Test znajomości edytora tekstu, AWANS.NET


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 29 marca 2004 r.