Bożena Marian, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Bożena Marian   

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Temat: „Posiadał on zasłużoną sławę najbystrzejszego chłopca w całej szkole” - próba charakterystyki Adasia Cisowskiego.Temat:

„Posiadał on zasłużoną sławę najbystrzejszego chłopca w całej szkole” - próba charakterystyki Adasia Cisowskiego.


Cele:

Uczeń umie:

 • opisać wygląd postaci i nazwać cechy charakteru;

 • wnioskować o cechach postaci na podstawie jej wypowiedzi, zachowania, sposobu mówienia;

 • znaleźć właściwy fragment w tekście i posłużyć się cytatem;

 • wyrazić swoją opinię o bohaterze;

 • zrobić notatkę z lekcji metodą konturu postaci;

 • planować i organizować pracę w grupie.


Metody, formy pracy:

 • praca z książką;

 • kontur postaci;

 • aktywne czytanie;

 • praca w grupie.


Materiały:

 • instrukcja dla grup;

 • zadania na kartkach do pracy w grupach;

 • arkusze szarego papieru, mazaki;

 • książka ,,Szatan z siódmej klasy”.


Przebieg lekcji

Umiejętności ponadprzedmiotowe

Uwagi

I. ZAANGAŻOWANIE 5'

 1. Przedstawienie uczniom tematu lekcji.

 2. Podział klasy na zespoły. Każda grupa otrzymuje instrukcję pracy.

Skuteczne komunikowanie się.

Podział na grupy jest przypadkowy.

II. BADANIE 20'

Zadanie w zakresie aktywnego czytania.

 1. Odszukajcie w tekście lektury i zaznaczcie fragmenty opisujące wygląd zewnętrzny Adasia, cechy charakteru, zainteresowania. Pamiętajcie, że informacji dostarczy Wam postępowanie bohatera, jego wypowiedzi, a także wypowiedzi o Adasiu innych postaci.

 2. Przypomnijcie sobie plan charakterystyki postaci.

Organizowanie grupy; podział ról w zespole; planowanie własnego działania.

W razie potrzeby nauczyciel udziela dodatkowych wyjaśnień.

III. PRZEKSZTAŁCANIE 40'

Dyskusja i tworzenie prac metodą "konturu postaci".

Zadania dla uczniów:

 1. Na papierze narysujcie kontur postaci.

 2. Wewnątrz konturu wpiszcie wyrazy określające wygląd Adasia.

 3. Na zewnątrz wpiszcie wyrazy określające cechy charakteru, poprzyjcie to cytatami.

 4. Pamiętajcie o zapisie drukowanymi literami.

 5. Przedstawcie swój pomysł w ciekawy sposób.

Komunikowanie się w grupie, twórcze rozwiązywanie problemu.

Nauczyciel nie wpływa na decyzje grup, jest obserwatorem, doradcą.


IV. PREZENTACJA 15'

Prezentacja i omówienie efektów prac w grupach.


Skuteczne porozumiewanie się.

Uczniowie w grupach wzajemnie się słuchają. Nauczyciel poprawia ewentualnie błędy, uzupełnia.

V. REFLEKSJA 7'

Praca indywidualna.

Pomyśl czego się nauczyłeś na lekcji, wypełnij ankietę.


Ocena umiejętności własnego uczenia się, rozplanowania pracy, rozwiązywania problemu; komunikowania się.

Nauczyciel skłania uczniów do samooceny.

VI. ZADANIE DOMOWE 3'

Dokonaj próby charakterystyki Adasia Cisowskiego


Redagowanie charakterystyki postaci.


Praca dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 9 stycznia 2004 r.

do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster