mgr Magdalena Pryl - Gelata

 

 

Witaj Szanowny Użytkowniku!

 

        Jeżeli czujesz się niepewnie, błądząc po manowcach zasad pisowni polskiej, jeżeli, przystępując do pisania, masz wrażenie, że stąpasz po kruchym lodzie... Wstąp na tą stronę. Zapraszam! Wkrótce przekonasz się, że strach ma wielkie oczy i nieprawdą jest, jakoby ortografii nie można się było nauczyć. Tu wyznajemy zasadę, że:

"Ćwiczenie czyni mistrza".

       Konkurs - jego 4 kolejne edycje - przygotowywałam przy współpracy z moją córką, która czuwała nad stroną techniczną i graficzną projektu. Korzystałam każdorazowo z innego zestawu najnowszych ćwiczeń i opracowań ortograficznych, powszechnie dostępnych na rynku wydawniczym i adresowanych do uczniów szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjalistów. W doborze materiału preferowałam różnorodne zadania o małej i dużej skali trudności, ale zawsze wymagające od ucznia twórczego działania - obcego schematyzmowi - jak również logicznego myślenia (patrz: gry i zabawy) i wykazania się znajomością ortografii w praktyce. Kierowałam się w tej pracy wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym zwłaszcza w zakresie "braków" i tzw. "pięt achillesowych" gimnazjalistów. ( Uczniowie często stoją na niewzruszonym stanowisku, że niektórych reguł i zasad nie da się przyswoić wcale! Np. zasada pisowni przymiotników złożonych i wyrażeń przyimkowych). Testy, zbudowane w oparciu o ten materiał, zawierały dwie lub trzy wersje: X, Y, Z; różniące się - nie układem tych samych zadań, lecz całkiem innym ich zestawem, urozmaiconych  pod względem trudności, ale dotyczących tych samych lub porównywalnych umiejętności.  Ilustracją całości materiału włączonego do konkursu, w poszczególnych etapach, są przykładowe teksty dyktand  oraz zestawy pytań do trzeciego etapu (ustnego) w IV edycji - zamieszczone na tej stronie.

       Za najbardziej dojrzałą - jak dotychczas - formułę mojego konkursu uważam IV jego edycję z roku szkolnego 2003/2004 i tę właśnie wybrałam do publikacji.

Magdalena Pryl - Gelata

Strona działa poprawnie, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Macromedia Flash Player lub inny do odtwarzania animacji wykonanych we Flashu.

Dozwolone jest pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie zamieszczonej pracy wyłącznie do celów edukacyjnych.
Osiąganie jakichkolwiek korzyści materialnych z niniejszej pracy jest zabronione.
Prawa autorskie zastrzeżone © 2004 Magdalena Pryl - Gelata

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 30 września 2004 r.