www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Edyta Gawrońska,   Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bogatyni

Czasopisma na stronach internetowych w nauczaniu języka niemieckiego

Lektura niemieckojęzycznych czasopism zamieszczonych na stronach internetowych jest godną polecenia formą kształcenia językowego. Dzięki powszechności dostępu do sieci internetowej można wykorzystywać ją zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i do samodzielnej pracy ucznia.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że czasopisma internetowe są tekstami autentycznymi. Uczeń poprzez kontakt z nimi rozwija nie tylko swe umiejętności językowe, ale poszerza także wiedzę z zakresu realiów państw niemieckojęzycznych. Czytelnik poznaje nowe informacje dotyczące geografii państw niemieckiego obszaru językowego, społeczeństwa, jego historii, kultury, nauki i wielu innych dziedzin życia. Kontakt z tego typu czasopismami jest doskonałym sposobem wspierania procesu nauki języka obcego.

Istnieje wiele możliwości pracy z materiałami prasy internetowej na lekcjach. Jak nauczyciel postanowi je wykorzystać w swojej pracy zależy od jego inwencji twórczej. Opracowując samodzielnie ćwiczenia do tekstów można wspierać rozwój praktycznie wszystkich sprawności językowych swoich uczniów.

Oto przykładowe formy zadań:

 • czytanie fragmentów lub całości tekstu;
 • czytanie wywiadów z podziałem na role;
 • ćwiczenia fonetyczne na podstawie wybranych wyrazów z tekstu;
 • układanie rozsypanych fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności;
 • zastępowanie podkreślonych wyrazów w tekście innymi o podobnym znaczeniu;
 • uzupełnianie luk w tekście;
 • układanie pytań do tekstu;
 • odpowiedzi na pytania związane z artykułem;
 • streszczenie artykułu;
 • tłumaczenie fragmentów lub całego tekstu;
 • dopisywanie dalszego ciągu;
 • pisanie innej formy tekstu związanej z artykułem (np. list, wiersz);
 • wypowiedź na temat artykułu;
 • dyskusja dotycząca problematyki artykułu;
 • zrozumienie ze słuchu.

Nauczyciel czyta na głos tekst i stosuje następujące ćwiczenia:

 • prawda - fałsz;
 • uzupełnianie luk w tekście;
 • odpowiedzi na pytania;
 • dopasowanie rozdzielonych części zdań;
 • dopasowanie podpisów do obrazków.

Do wykorzystania na lekcji nadają się także zdjęcia umieszczane w czasopismach internetowych. Przykładowe formy zastosowania na zajęciach:

 • odgadywanie tematyki artykułu na podstawie zdjęcia;
 • wybór tytułu artykułu;
 • opis zdjęcia;
 • snucie przypuszczeń np. kim są osoby przedstawione na zdjęciach, jakie miejsce przedstawia zdjęcie, co mogło się tu wydarzyć?;
 • przypuszczenia, co przedstawia fotografia na podstawie obejrzanych fragmentów;
 • dopasowywanie fragmentów tekstu do fotografii;
 • układanie przykładowych dialogów osób przedstawionych na zdjęciach.

To tylko kilka przykładów zastosowania czasopism internetowych na lekcji.

Podana poniżej lista wybranych przeze mnie stron internetowych czasopism niemieckojęzycznych zawiera krótkie komentarze dotyczące tego, co można na nich znaleźć.

Strony internetowe czasopism dla dzieci i młodzieży
www.zzzebra.de - czasopismo dziecięce; rymowanki, wiersze, gry.
www.disney.de - czasopismo dziecięce z bajkowymi bohaterami.
www.hallojunior.de - czasopismo dziecięce Junior.
www.geo.de - czasopismo młodzieżowe - reportaże naukowe, wskazówki dla majsterkowiczów, eksperymenty.
www.kiku.at - austriackie czasopismo dla dzieci, artykuły o szkole i innych dziedzinach życia; komiksy, historyjki, kącik komputerowy, recenzje książek dla dzieci.
www.tk-logo.de- wiedza naukowa przedstawiona w oparciu o zdjęcia i grafikę.
www.kinderecho.de - czasopismo zawierające opowiadania dzieci i rysunki.
www.epiz-berlin.de - magazyn dla młodych ludzi przybliżający cele Agendy 21.
www.geocities.com - informacje o wszystkich państwach świata.
www.jetzt.de - magazyn młodzieżowy; rozrywka, historie z życia wzięte.
www.fluter.de - magazyn młodzieżowy Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego prezentuje tematy swego aktualnego wydania i informacje z życia politycznego.
www.salzburg.com - magazyn młodzieżowy czasopisma; nowości ze świata muzyki i filmu, recenzje gier.
www.scoolz.de - magazyn młodzieżowy; nowości muzyczne, filmowe, sportowe, nauka i ciekawostki o szkole.
www.wortwende.de - młodzieżowe czasopismo; artykuły i komentarze na różne tematy.
www.zeitdenken.de - czasopismo dotyczące kultury politycznej, artykuły, recenzje książek, linki, komentarze i forum.
www.chilli.cc - strona z Wiednia ; wiadomości, kultura, trendy i młodzież.
www.youth-pel.de - reportaże, zdjęcia i imprezy z obszaru Kolonii i Bonn.
www.skunk.de - czasopismo młodzieżowe ukazujące się co miesiąc w różnych szkołach.
www.tierwelt.ch - czasopismo o zwierzętach domowych.
www.schweizer-familie.ch - poradnik- ogród, wycieczki, zdrowie, mieszkanie.
www.videogang.ch - tematyka poświęcona telewizji dla młodzieży.

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 8 marca 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET