Dorota Pacholik, Gimnazjum w Mokrsku, How much do you know about the European Union? AWANS.NET Publikacje nauczycieli, awans zawodowy

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Dorota Pacholik,   Gimnazjum w Mokrsku

How much do you know about the European Union?

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie III gimnazjumTemat:
How much do you know about the European Union?

Klasa:
III gimnazjum.

Grupa:
12 - 16 uczniów.

Poziom:
pre - intermediate.

Cel ogólny:
Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat krajów Unii Europejskiej.

Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
 • umieć rozpoznać flagi i mapki członków Unii,
 • zaprezentować trzy z krajów Unii Europejskiej w formie krótkiej wypowiedzi ustnej,
 • umieć podawać odpowiedzi do prostych pytań otwartych dotyczących krajów członkowskich,
 • rozpoznawać podstawowe informacje dotyczące członków Unii, (populacja, data wstąpienia, język, waluta, święta ,stolice),
 • podać kilka zdań o krajach Unii w formie ustnej i pisemnej,
 • umieć ułożyć pytania otwarte do wysłuchanej wcześniej wypowiedzi.
Cel wychowawczy:
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność korzystania z technologii informacyjnej.
Metody:
Metoda komunikacyjna.

Technika:
Praca z komputerem i Internetem.
 • test wyboru,
 • użycie tekstu podobnego do przyszłej wypowiedzi ucznia.
Formy pracy:
 • praca indywidualna ucznia,
 • praca z całą klasą,
 • praca w grupach zróżnicowanych.
Środki dydaktyczne:
Przebieg zajęć:
Część wstępna.
Uczniowie zostają podzieleni na 4 trzy-, czteroosobowe grupy. Każda z grup ma za zadanie przygotowanie wiadomości na temat trzech wylosowanych państw członkowskich Unii Europejskiej i przygotowanie mapek i flag tych państw. Na wykonanie zadania uczniowie dostają tydzień czasu.
Nauczyciel podaje źródła informacji:
Internet: www.europa.eu.int.
Uczniowie szukają tytułu The EU at a glance.

The EU at a glance

Następnie przechodzą do części Member States.

Member states

Część zasadnicza.
 1. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji.
 2. Uczniowie witają się z klasą w języku danego państwa i prezentują przygotowane flagi i mapki.
 3. Poszczególni członkowie grup prezentują informacje dotyczące krajów członkowskich. Mogą prezentować rekwizyty i symbole krajów.
 4. Uczniowie innych grup zadawają po dwa pytania dotyczące danego kraju.
  Każda prezentacja trwa około 5 minut.
 5. Nauczyciel podsumowuje prezentacje grup i ocenia każdą z grup.
 6. Nauczyciel podsumowuje prezentacje grup i ocenia każda z grup.
 7. Nauczyciel rozdaje przygotowane na podstawie stron internetowych testy wyboru dotyczące krajów Unii (Załącznik nr 1).
 8. Nauczyciel sprawdza test z całą klasą (Załącznik nr 2).
Część końcowa.
 1. Nauczyciel rozdaje ankietę ewaluacyjną opracowaną pod kątem pracy w grupie (Załącznik nr 3).
 2. Nauczyciel zadaje pracę domową (zapamiętać informacje zawarte w teście wyboru).
 3. Nauczyciel zbiera ankietę ewaluacyjną, którą później analizuje.
 4. Uczniowie i nauczyciel żegnają się.
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 20 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster