www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Barbara Kustra,   Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gliwicach

Scenariusz zajęć grupowych dla uczniów klas starszych mających trudności w uczeniu się matematyki

Część I - Mnożenie w zakresie 100

Cele:

 • doskonalenie tabliczki mnożenia,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę dużą,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

Metody:

 • zabawowa,
 • czynnościowa.

Formy:

 • grupowa,
 • indywidualna jednolita.

Pomoce:
karty pracy, karty klasyczne, arkusze szarego papieru, farby, pędzle, flamastry, drobne przedmioty np. z jajek niespodzianek, zegar do losowania z gry Twister, karteczki z działaniami.

Przebieg zajęć:

 1. Szukamy skarbu (praca indywidualna).
  Uczniowie otrzymują karty pracy z labiryntem. W prawym górnym rogu kartki znajduje się schemat kompasu wskazujący cztery główne kierunki świata.
  Prowadzący podaje polecenie:
  Musicie doprowadzić poszukiwacza skarbu do komnaty, w której znajdują się kosztowności. Przyłóżcie flamaster na początek labiryntu (oznaczony kropką) i przesuwajcie się wg wskazówek: kieruj się na północ do gwiazdy (różne symbole znajdują się w środku labiryntu), teraz skręć na wschód i dojdź do miecza, następnie cofnij się na południe... itd.
  Ćwiczenie kończy się w momencie, gdy każde dziecko dotrze do komnaty ze skarbem.
 2. Ćwiczenie usprawniające współpracę dwóch półkul mózgowych.
  Malowanie leniwych ósemek.
  Uczniowie otrzymują duże arkusze szarego papieru, farby i szerokie płaskie pędzle. Rozkładają na podłodze papier i malują duże leniwe ósemki. Należy zwracać uwagę na prawidłowy kierunek kreślenia.
 3. Ćwiczenia usprawniające tabliczkę mnożenia w zakresie 100.
  Gra z użyciem kart klasycznych.
  Prowadzący - bankier tasuje karty i rozdaje uczestnikom. Gracze trzymają karty w dłoni nie widząc ich wartości. Bankier ze swoich kart wykłada jedną na stół i odkrywa ją. Następnie uczestnicy wykładają po jednej swojej karcie , odsłaniają je. Punkt otrzymuje ta osoba, której wartość karty pomnożona przez wartość karty wyłożonej przez bankiera jest najwyższa. Wygrywa ten gracz, który zdobędzie największą ilość punktów (karty z każdego rozdania zbiera bankier).
 4. Czego tu brakuje?
  Na stole rozkładamy różne drobne przedmioty. Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa przez jedną minutę przygląda się przedmiotom, a następnie wychodzi z sali. Druga grupa zabiera dwie, trzy figurki. Zadaniem grupy pierwszej jest odgadnięcie, których przedmiotów brakuje. Potem następuje zmiana. Zabawę można modyfikować np. Co zmieniło położenie?
 5. Zabawa Twister.
  Na dużym arkuszu papieru (połączone ze sobą cztery arkusze szarego papieru) namalowane są koła z liczbami, będącymi iloczynami liczb (zakres do stu). Zasady zabawy są takie same jak w oryginalnej grze, dodatkowo należy przygotować karteczki z działaniami, a dzieci wykonują ruch po uprzednim podaniu wyniku.
 6. Zadanie domowe - karta pracy.
  Kolorowanie obrazka według warunku - określony kolor odpowiada wynikowi działania.
 7. Pożegnanie (ustalone dla grupy).

Przewidywane efekty:
Sprawne posługiwanie się tabliczką mnożenia.

Część II - Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100

Cele:

 • doskonalenie techniki liczenia w zakresie 100,
 • usprawnianie pamięci słuchowej i uwagi dowolnej,
 • ćwiczenia usprawniające współpracę dwóch półkul mózgowych,
 • ćwiczenie orientacji przestrzennej z uwzględnieniem pojęć nad, pod, obok itp.

Metody:

 • czynnościowa,
 • zabawowa.

Formy:

 • grupowa,
 • indywidualna jednolita,
 • zbiorowa jednolita.

Pomoce:
kaseta z muzyką relaksacyjną, karteczki z działaniami, kolorowe figury geometryczne, karty pracy.

Przebieg zajęć:

 1. Czy zapamiętam - zabawa ruchowa ćwicząca pamięć słuchową.
  Uczniowie otrzymują podstawowe figury geometryczne w różnych kolorach, każdy taki sam zestaw. Na każdej figurze zapisują swoje inicjały. Prowadzący podaje polecenie: np. zanieś niebieski trójkąt pod okno, czerwony kwadrat połóż na biurko itd. Po wysłuchaniu pełnej informacji uczniowie starają się rozmieścić figury w sali. Następnie prowadzący jeszcze raz odczytuje polecenie, a uczniowie sprawdzają poprawność wykonanego zadania.
 2. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 z wykorzystaniem magicznych kwadratów.
  Magiczne kwadraty (uczniowie już wcześniej uzupełniali tego rodzaju ćwiczenia).
  1. kwadrat na dodawanie - uczniowie otrzymują karty pracy i samodzielnie uzupełniają kwadraty. W magicznym kwadracie tak dobieramy liczby(składnik), że po dodaniu ich suma jest zawsze taka sama. Niezależnie od kierunku obliczania sumy: z góry w dół, z dołu do góry, od lewej do prawej, czy od prawej do lewej zawsze otrzymamy ten sam wynik.
  2. kwadrat na odejmowanie - karty pracy, samodzielne uzupełnianie kwadratów uczniowie mają sprawdzić czy dany kwadrat jest magiczny. Kwadraty magiczne na odejmowanie składają się z trzech tabel. W pierwszej tabeli są liczby, od których odejmuje się liczby, które są w tabeli drugiej na tym samym miejscu. Do trzeciej tabeli należy wpisać różnicę w takim samym miejscu, jak odjemna i odjemnik. Jeżeli wszystkie różnice w trzeciej tabeli będą równe, wówczas mówimy, że kwadrat jest magiczny.

   kwadraty magiczne
 3. Ćwiczenia odprężające przy muzyce - oddechowe, rozluźniające, można również wprowadzić niektóre ćwiczenia Denisona.
 4. Zabawa „Talarek”.
  Dzieci siadają w kole. Każdy otrzymuje kartonik złożony na pół. Wewnątrz niektórych z nich ukryte są działania matematyczne. Na sygnał (muzyka) kartoniki wędrują z ręki do ręki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy muzyka cichnie dzieci zatrzymują się. Sprawdzają trzymane przez siebie kartoniki. Jeżeli wewnątrz jest działanie matematyczne należy je obliczyć. Dziecko, które nieprawidłowo policzyło opuszcza jedną kolejkę. Zabawę rozpoczynamy od nowa.
 5. Zadanie domowe.
  Karta pracy - pokoloruj wg wskazówek („Matematyka inaczej” - dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, str.6).
 6. Pożegnanie (ustalone dla grupy).

Przewidywane efekty:
Sprawne dodawanie w zakresie 100.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 27 kwietnia 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET