Wiesława Migdalska, Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie, Rzymski sposób zapisywania liczb. Konspekt lekcji matematyki w klasie IV, AWANS.NET, publikacje nauczycieli

www.awans.net
Publikacje nauczycieli        Szkoły w Polsce
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › szkoły w polsce › kontakt


Wiesława Migdalska,   Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie

Rzymski sposób zapisywania liczb

Konspekt lekcji matematyki w klasie IVProgram nauczania:
Od Pitagorasa do Euklidesa.

Dział programu:
Liczby naturalne w dziesiątkowym systemie pozycyjnym. Znaki rzymskie.

Temat:
Rzymski sposób zapisywania liczb.

Czas pracy:
45 minut.

Typ lekcji:
ćwiczeniowy.

Forma pracy:
 • praca z całą klasą,
 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.
Metody:
 • podająca,
 • poszukująca,
 • aktywna.
Zasady:
 • stopniowania trudności,
 • łączenia teorii z praktyką,
 • celowości i regulacji,
 • świadomego i aktywnego udziału ucznia w procesie nauczania.
Cele ogólne:
 • kształtowanie umiejętności stosowania znaków rzymskich przy rozwiązywaniu zadań,
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • zapisuje liczby za pomocą znaków rzymskich,
 • odczytuje liczby zapisane za pomocą znaków rzymskich,
 • korzysta z informacji podanych za pomocą plansz.
Środki dydaktyczne: Scenariusz lekcji:
 1. Sprawy organizacyjno - porządkowe.
 2. Sprawdzenie pracy domowej.
 3. Wstęp.
  Celem dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie was z rzymskim sposobem zapisywania liczb. Cyframi rzymskimi posługujemy się między innymi przy zapisywaniu dat (np. 12 XI), rocznic (DXXXIII - rocznica Odzyskania Niepodległości), stuleci (XXI wiek), godzin na tarczy zegara, numeracji rozdziałów w książce, numeracji rzędów w kinie lub w teatrze.
 4. Podanie tematu lekcji: Rzymski sposób zapisywania liczb.
 5. Właściwa praca na lekcji.
  • Przypomnienie znaków rzymskich z klas I - III (Załącznik nr 1a).
  • Wprowadzenie znaków rzymskich odpowiadających liczbom: 50, 100, 500, 1000 (Załącznik nr 1b).
  • Omówienie zasady zapisu liczb w systemie rzymskim (Załącznik nr 1c, duża plansza).
  • Rozdanie uczniom karteczek z wypisanymi znakami rzymskimi (Załącznik nr 1c) - uczniowie wklejają do zeszytu.
  • Rozwiązywanie zadań związanych z odczytywaniem symboli rzymskich. Zadania na kartach - uczniowie rozwiązania zapisują na tablicy (Załącznik nr 2).
  • Praca w grupach (Załącznik nr 3).
  • Omówienie wyników pracy w grupach.
 6. Podsumowanie lekcji i ocena pracy uczniów.
 7. Zadanie pracy domowej (Załącznik nr 4).
Ścieżki edukacyjne:
 • edukacja czytelnicza i medialna,
 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

Pobierz załączniki:
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1b
Załącznik nr 1c
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Uwaga! Załączniki zapisane są w formacie .pdf, obsługiwanym przez program Acrobat Reader. Program można pobrać ze strony "Pobierz program" w Serwisie AWANS.NET.

Wiesława Migdalska, Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie, Rzymski sposób zapisywania liczb. Konspekt lekcji matematyki w klasie IV, AWANS.NET, publikacje nauczycieli


Tej samej Autorki:
Funkcje współczesnej szkoły

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 3 kwietnia 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster