www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Renata Koperdowska,   Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim

Informatyka w klasach I - III

Komputer wkroczył w nasze życie i nie sposób obyć się bez niego. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, o szerokich możliwościach zastosowania. Niestety wiele osób podważa sens wprowadzania go do pracy z dziećmi, wskazując na ujemne skutki obcowania z nim, takie jak fascynacja grami z elementami przemocy, uzależnienie, szkodliwość dla zdrowia (zaburzenia wzroku, drażliwość, bezsenność).

Istnieje jednak wiele programów, które służą do nauki i sprawdzania wiadomości z różnych przedmiotów. Znaczna ich część jest opracowana na zasadzie „uczymy się bawiąc”, zgodnie z zasadami zreformowanego szkolnictwa. Są one przydatne szczególnie dla młodszych dzieci, które nie uświadamiają sobie jeszcze celów procesu uczenia. Zabawa jest jedną z podstawowych form aktywności dzieci. Dzięki niej dziecko poznaje świat, wyraża swoje potrzeby, dążenia i możliwości. Z całą pewnością ćwiczy pamięć, wyrabia spostrzegawczość, koordynację ręki i oka, a więc umiejętności niezbędne podczas nauki szkolnej.

W swojej pracy dydaktycznej wykorzystuję program WSiP „KLIK uczy...”. Moje maluchy często same decydują, który moduł programu chcą wykorzystać, czy utrwalający naukę czytania, liczenia czy bezpiecznego zachowania się na drodze. Z radością obserwuję łatwość, sprawność wykorzystywania zdobytych umiejętności z zakresu obsługi komputera.

„KLIK uczy czytać” – to pierwszy multimedialny elementarz, który przygotowuje dzieci do nauki czytania. Uwzględnia się w nim dwa etapy: przed literowy, w którym dominuje dźwięk i głos oraz literowy w którym dominuje obraz i litera.

„KLIK uczy ortografii” potrafi skutecznie rozbudzić zainteresowania dzieci ortografią. Mnóstwo atrakcyjnych ćwiczeń łączących naukę trudnych i mało interesujących zasad ortografii z dobrą zabawą pomaga dziecku w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania. Użyte w zabawach historyjki oddziałujące na wyobraźnię dzieci są niezwykle przydatne w doskonaleniu umiejętności rozumienia tekstu. Ponadto wyrabiają spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć, analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową.

„KLIK uczy liczyć” pomaga w sposób łatwy i przyjemny usprawnić technikę rachunkową w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych, kształtuje pojęcia matematyczne np. pojęcie liczby, pojęcia geometryczne i rozwija samodzielne myślenie. Uczy i doskonali przydatne w życiu umiejętności praktyczne: umiejętności odczytywania godzin na zegarze, dokonywania obliczeń zegarowych, posługiwania się środkami płatniczymi. W sposób bardzo pomysłowy, a zarazem naturalny łączy treści matematyczne, przyrodnicze i wychowawcze. Porusza ważne problemu z zakresu ochrony środowiska, wdraża do zachowań ekologicznych (oszczędzanie wody, sprzątanie i segregacja śmieci). Atrakcyjna podróż po świecie przyrody dostarcza dziecku wielu informacji o otaczającym go świecie, a zarazem uwrażliwia na jego piękno.

Ogromnym powodzeniem u dzieci cieszy się program „KLIK uczy zasad ruchu drogowego”. Multimedialne gry i zabawy pozwalają na opanowanie podstawowych zasad poruszania się po drogach w mieście i poza nim. Uczą, jak prawidłowo zachować się w różnych sytuacjach. Uwrażliwiają na właściwe zachowanie się w środkach komunikacji.

Dzieci samodzielnie obsługują programy, gdyż towarzyszy im cierpliwy lektor, który powtarza polecenia oraz informuje czy zadanie zostało wykonane poprawnie. Każdą zabawę można powtórzyć tyle razy, ile dziecko zechce. Wpływa to na dobre samopoczucie i radość w dążeniu do sukcesu, jakim jest umiejętność czytania, pisania i liczenia a także bezpieczne poruszanie się po drogach.

Ogromnym atutem programów „KLIK...” jest fakt, że nauczyciele nie muszą aktywizować uczniów, nawet tych słabszych. Użycie komputera z interesującym dla dziecka oprogramowaniem wyraźnie je ośmiela i aktywizuje, co w połączeniu z właściwie dobranymi pod względem tempa i stopnia trudności ćwiczeniami pozwala każdemu uczniowi odnieść sukces.

Ważną rolę odgrywają też aspekty wychowawcze zajęć z komputerem. Uczą wytrwałości, umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów.

Tworzenie na komputerze pozwala na rozwijanie wyobraźni i doskonali umiejętności praktycznego wykorzystania poszczególnych programów.

Multimedialne programy „KLIK uczy...” służą poszerzeniu oraz utrwaleniu wiadomości i umiejętności, a integracja treści z zakresu różnych przedmiotów ułatwia ukazywanie rzeczywistości na tle wzajemnych zależności.

Komputer to wspaniałe urządzenie do pracy z dziećmi, ale też doskonałe w pracy nauczyciela w celu przygotowania interesujących zajęć. Zachęcam więc wszystkie koleżanki by w swojej pracy dydaktycznej uwzględniły zajęcia w pracowni komputerowej. Ja prowadzę zajęcia już trzeci rok i uważam, że warto!

Renata Koperdowska
nauczyciel kształcenia zintegrowanego


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 9 marca 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET