publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Obejrzyj załącznik do artykułu   Pobierz dokument w formacie PDF
Grażyna Mleczko,   Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bytomiu

Spotkanie przy choince - tradycje, symbole i zwyczaje mikołajkowe oraz Świąt Bożego Narodzenia

Projekt szkolny



Projekt ma charakter zespołowy , realizowany jest przez uczniów i nauczycieli klas 0 - 3 na różnorodnych zajęciach w ramach kształcenia zintegrowanego oraz poza lekcjami i w czasie własnym. Projekt ożywia życie szkoły, kultywuje jej tradycje, aktywizuje i integruje uczniów i nauczycieli, angażuje rodziców w przedsięwzięcia szkolne.

Cele ogólne
 • przeprowadzenie zbiórki darów dla potrzebujących dzieci,
 • przygotowanie spotkania wigilijnego,
 • integracja wewnątrzszkolna,
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
 • angażowanie rodziców w przedsięwzięcia szkolne.
Cele operacyjne
Uczeń:
 • poznaje i szanuje zwyczaje świąteczne, symbolikę wigilijnych potraw i ozdób choinkowych
 • poznaje tradycje Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach (Włochy, Niemcy)
 • rozumie znaczenie świąt w tradycji narodowej i chrześcijańskiej
 • jest wrażliwy na atmosferę świąt, dostrzega ich korzyści dla rodziny, wyraża uczucia słowami i czynami
 • potrafi pomóc potrzebującym
 • wie, jak zachować się przy wigilijnym stole
 • potrafi odegrać swoją rolę w przedstawieniu
 • aktywnie włącza się w przygotowanie spotkania, pracuje w grupie i zespole klasowym
 • przygotowuje się do publicznych wystąpień
 • kształtuje odpowiedzialność za powierzone zadanie
Termin realizacji
Grudzień 2002 r.

Prezentacja efektu projektu
Na spotkaniu wigilijnym 20 grudnia 2002 r.

Zadania realizowane w poszczególnych zespołach

Zespół uczniowski Nauczyciel koordynujący Zadania Kształcone umiejętności
klasy 0 - 3 nauczyciele kształcenia zintegrowanego 1. Tajemnicze spotkanie z Mikołajem - odczytanie listu Mikołaja do dzieci zachęcającego do podjęcia działań na rzecz potrzebujących dzieci, omówienie akcji charytatywnych, losowanie zadań do projektu szkolnego. Uczeń podejmuje działania na rzecz potrzebujących dzieci, potrafi sprawiać radość innym. Przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie zadania. Wywiązuje się z postanowień.
opiekun samorządu szkolnego, wychowawcy 2. Zorganizowanie zbiórki pieniędzy i darów na rzecz dzieci i schroniska dla psów.
nauczyciele kształcenia zintegrowanego 3. Wykonanie świątecznych ozdób, zorganizowanie kiermaszu szkolnego i przekazanie dochodu ze sprzedaży na potrzeby dzieci. Uczeń projektuje i wykonuje różnorodne użytkowe formy plastyczne, wykazuje przedsiębiorczość.Uczeń współdziała w grupie, tworzy dekoracje w określonej estetyce.
4. Stworzenie świątecznego klimatu - wykonanie ozdób świątecznych, dekorowanie klas, korytarza, wspólne strojenie choinki.
klasy 0, 1, 2 5. Poznawanie utworów literackich związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, poszerzanie wiedzy na temat sposobów ich kultywowania. Uczeń zna i szanuje zwyczaje świąteczne , określa nastrój utworów, buduje dłuższe wypowiedzi, czyta wyraziście. Uczeń poszukuje w różnych źródłach materiałów, zbiera literaturę. Współpracuje w zespole klasowym.
6. Gromadzenie materiałów do projektu: "Boże Narodzenie w Polsce i w krajach Europy".
klasy 3a i 3b 7. Przygotowanie inscenizacji pt. "Mali kolędnicy" wg scenariusza p. Doroty Dankowskiej http://republika.pl/dorotadankowska/kolednicy.htm Uczeń odgrywa rolę, recytuje z odpowiednią intonacją i modulacją głosu, śpiewa kolędy.
klasy 3a i 3b nauczyciel plastyki, rodzice uczniów 8. Zaprojektowanie i wykonanie kostiumów i rekwizytów do przedstawienia. Uczeń współpracuje z rodzicami w tworzeniu kostiumu, angażuje ich w przedsięwzięcia szkolne. Uczeń kształci słuch, poznaje kolędy.
klasy 0 - 3 nauczyciel muzyki 9. Opracowanie muzyczne kolęd.
klasy 3a i 3b nauczyciel plastyki 10. Wykonanie scenografii do spektaklu. Uczeń zna rolę scenografii w przedstawieniu.
zespół taneczny nauczyciel prowadzący szkolne koło taneczne 11. Opracowanie układu tanecznego na spotkanie wigilijne. Uczeń opanowuje kroki i układ taneczny, tańczy w określonym rytmie.
klasa 3b nauczyciele kształcenia zintegrowanego 12. Organizacja spotkania świątecznego: przygotowanie wigilijnego stołu dla wszystkich uczniów. Uczeń stosuje praktycznie wiedzę o tradycjach świątecznych.
klasa 3a i 3b,
zespół taneczny


klasa 0
klasa 1
klasa 2
13. Prezentacja wyników końcowych:
- występy artystyczne:
przedstawienie "Mali kolędnicy"
- taniec aniołów
-prezentacja projektów:
"Tradycje świąteczne w Polsce"
"Boże Narodzenie w Niemczech"
"Zwyczaje świąteczne we Włoszech"
Uczeń inscenizuje tekst, prezentuje się na scenie.

Uczeń podejmuje próbę publicznego występu, dzieli się zdobytą wiedzą.
klasy 0 - 3 14. Wspólne spożywanie wieczerzy wigilijnej. Uczeń składa życzenia i kulturalnie zachowuje się przy stole. Chętnie śpiewa kolędy.
klasy 0 - 3 15. Kolędowanie.

Ewaluacja
Opinia dyrekcji i nauczycieli obecnych na spotkaniu. Samoocena działań uczniów i nauczycieli, poczucie sukcesu, udanej imprezy.

Obejrzyj załącznik do artykułu   Pobierz dokument w formacie PDF
Tej samej Autorki:
Scenariusz imprezy plenerowej z okazji Dnia Matki


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 3 grudnia 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel