Barbara Kozikowska, przyroda, rzeki Polski, szkoła podstawowa, publikacje nauczycieli, awans zawodowy, rozwój zawodowy, publikacje, publikacja,

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Barbara Kozikowska,   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie

Rzeki Polski

Konspekt lekcji przyrody dla klasy VDział:
Woda.

Temat lekcji:
Rzeki Polski.

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności pracy z atlasem przyrodniczym.

Cele szczegółowe:
Wiadomości:
Uczeń zna:
 • pojęcia: rzeka główna, dopływ, ujście, źródło, bieg rzeki, kraina geograficzna,
 • znaczenie barw na mapie,
 • zasady współpracy w grupie.
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
 • rozpoznać na mapie rzekę główną, dopływy, źródło, ujście rzeki,
 • wymienić krainy geograficzne, przez które płynie rzeka,
 • podać miasta znajdujące się wzdłuż biegu rzeki głównej,
 • rozpoznać lewobrzeżne i prawobrzeżne dopływy rzeki na mapie,
 • korzystać z legendy mapy,
 • obliczyć długość rzeki za pomocą cyrkla i skali mapy.
Postawy:
Uczeń:
 • współpracuje z rówieśnikami dążąc do osiągnięcia wspólnego celu,
 • umiejętnie rozplanowuje swoją pracę w czasie,
 • dba o czytelność i estetykę wykonywanej pracy.
Metoda:
praktyczna - praca z atlasem przyrodniczym.

Forma pracy:
grupowa.

Czas pracy:
45 minut.

Materiały:
 • atlasy przyrodnicze, mapa fizyczna Polski,
 • karty pracy dla grup, konturowe mapy Polski, koperty "MIASTA",
 • arkusze szarego papieru,
 • mazaki, klej, cyrkiel.
Wskazówka dla nauczyciela:
Nauczyciel na lekcję przygotowuje 4 arkusze szarego papieru (dla 4 grup). Przykleja na nie następujące napisy wykonane na komputerze (lub odręcznie mazakami):
 • Nazwa rzeki:
 • Rodzaj rzeki:
 • Ujście rzeki:
 • Krainy geograficzne, przez które przepływa rzeka:
 • Dopływy prawobrzeżne:
 • Dopływy lewobrzeżne:
 • Długość rzeki:
 • Miasta leżące wzdłuż biegu rzeki:
Można również zlecić przyklejenie tych napisów uczniom na lekcji, ale wydłuży to niepotrzebnie czas ich pracy. Uczniowie na zajęciach powinni być skupieni przede wszystkim na poszukiwaniu odpowiedzi w atlasach przyrodniczych. Przygotowanie gotowych do opracowania arkuszy powoduje, że uczniowie chętniej i staranniej wykonują polecenia zawarte w karcie pracy. W efekcie wykonane przez nich plansze są bardzo estetyczne. Koperta „MIASTA” zawiera nazwy miast, spośród których uczniowie wybierają tylko te, które leżą wzdłuż biegu rzek głównych.

Tok lekcji

Część lekcji
(czas)
Czynności ucznia Czynności nauczyciela
Wstępna
(5 - 10 min.)
 • Odpowiadają na pytania nauczyciela.
 • Zapisują temat lekcji.
 • Organizują pracę w grupie.
 • Zapoznają się z kryteriami oceniania prac.
 • Pytają o szczegóły.
 • Negocjują warunki osiągania celów.
 • Zadaje pytania dotyczące podstawowych pojęć: rzeka główna, dopływ, kraina geograficzna, bieg rzeki, źródło, ujście rzeki.
 • Zapisuje temat lekcji na tablicy.
 • Rozdaje przygotowane wcześniej arkusze szarego papieru, karty pracy, konturowe mapy Polski, koperty - "MIASTA".
 • Prezentuje zasady, kryteria oceniania prac.
Zasadnicza
(25 - 30 min)
 • Czytają karty pracy.
 • Wymieniają między sobą propozycje, uwagi.
 • Zadają pytania.
 • Opracowują poszczególne zadania przy pomocy atlasów przyrodniczych.
 • Zapisują odpowiedzi mazakami na arkuszach papieru.
 • Troszczy się o pozytywny klimat pracy.
 • Obserwuje, słucha, pomaga, koryguje, doradza, notuje uwagi o pracy poszczególnych grup.
 • Kontroluje upływ czasu.
Podsumowanie
(5 - 10 min)
 • Prezentują swoje prace.
 • Odpowiadają na pytania.
 • Oceniają prace kolegów.
 • Słucha, odpytuje, udziela dodatkowych informacji.
 • Organizuje samoocenę uczących się.
 • Wystawia stopnie, uzasadnia oceny.


Autorefleksja
Polecam przeprowadzenie tematu lekcji "Rzeki Polski" wg powyższej propozycji. Zastosowanie aktywnej metody nauczania, jaką jest np. praca praktyczna z wykorzystaniem atlasu przyrodniczego daje bardzo dobre efekty. Powoduje, że uczniowie odczuwają zadowolenie i satysfakcję z tego, że samodzielnie "wykryli" i uporządkowali istotne informacje. Pracując w grupach, oceniając prace innych uczniowie mają poczucie wpływu na proces swojej edukacji, podmiotowości i partnerskiego współudziału w procesie kształcenia. Wszyscy kończą zajęcia z poczuciem pożytecznie, miło i ciekawie spędzonego czasu.

Załączniki. Uwaga! Załączniki zapisane są w formacie .pdf. Jeżeli pliki nie otwierają się, należy pobrać program Acrobat Reader z działu Pobierz program i zainstalować go na swoim komputerze.

Załącznik nr 1 - Karty pracy
Uwaga! Plik o wielkości 259 KB. Można go otworzyć w przeglądarce, klikając na link; szybciej jednak będzie zapisać go na komputerze i otworzyć po rozłączeniu się z internetem. Jak zapisać plik na komputerze
Załącznik nr 2 - Oczekiwane odpowiedzi i forma prac wykonanych przez poszczególne grupy - materiał dla nauczyciela


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 3 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster