Maria Gacek - Rodzinny piknik przy grillu - Scenariusz imprezy dla przedszkolaków i rodziców z okazji "Dnia Mamy i Taty". Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Maria Gacek,   Zespół Szkół w Chorzelowie

Rodzinny piknik przy grillu

Scenariusz imprezy dla przedszkolaków i rodziców z okazji "Dnia Mamy i Taty"


Zadania:
 • stworzenie warunków do różnej aktywności dzieci poprzez aktywny udział w zabawach i konkursach;
 • zaspokojenie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną oraz umocnienie więzi rodzinnej;
 • kształtowanie osobowości dzieci oraz rozwijanie takich cech, jak: samodzielność, odpowiedzialność, opanowanie, szybkość reakcji, skupienie uwagi, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód.

Metody:
gry i zabawy ruchowe, pląsy, zagadki.

Środki dydaktyczne:
 • rekwizyty do gier i zabaw ruchowych - piłki do koszykówki i siatkówki, lina, chorągiewki na stojakach, woreczki, kreda, gwizdek;
 • pomoce do zagadek - obrazki o dowolnej tematyce wykonane przez dzieci, kaseta z nagraniami piosenek w wykonaniu przedszkolaków, magnetofon;
 • upominki dla rodziców przygotowane wcześniej na zajęciach przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Sceneria:
boisko szkolne, stoły udekorowane serwetkami, ciastem i napojami, grill z kiełbaskami.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

I. Wstępne czynności organizacyjne
 • przygotowanie, nakrycie stołów oraz rozłożenie przyniesionych przez rodziców słodyczy i napojów;
 • ustawienie i przygotowanie grilli oraz poporcjowanie kiełbasek do pieczenia;
 • rozłożenie dziecięcych obrazków, upominków dla rodziców oraz zgromadzenie pomocy do zabaw i gier ruchowych, zagadek.
II. Część główna
 1. Powitanie wszystkich uczestników rodzinnego pikniku oraz przedstawienie punktów programu.
  Zabawa integracyjna przy piosence "Labada".

  Zapraszamy do zabawy przedszkolaków, ich rodziców, rodzeństwo.
  Tańczymy labada labada, labada,
  Tańczymy labada, małego walczyka.
  Tańczą go starszaki, starszaki, starszaki,
  Tańczą go starszaki i małe dzieci też.

  Poruszamy się po obwodzie koła, krokiem dostawnym trzymając się za ręce. Mówimy tekst:
  Rączki były? (pokazujemy)
  Były! (pokazujemy)
  Włoski były? (pokazujemy)
  Nie!
  Trzymamy sąsiadów delikatnie za łokcie a oni nas i tańczymy od początku w kole. Wymieniamy kolejno części ciała np. noski, uszki, plecki, kolanka, kosteczki i powtarzamy zabawę dowolną ilość razy.
 2. Zajęcia ruchowe prowadzone z przedszkolakami (dzieci w wieku 3, 4, 5 lat) według niżej podanego zestawu dostosowanego do miejsca ćwiczeń (boisko szkolne).
  Cel:
  • przyzwyczajanie i nauczanie elementów ruchowych związanych z uprawianiem sportu dziecięcego;
  • wdrażanie do reagowania na polecenia i sygnały oraz bezpiecznego poruszania się w luźnej gromadce.
  Przybory:
  woreczki (dla każdego dziecka jeden), gwizdek.
  Zestaw ćwiczeń:
  • Marsz po obwodzie koła, rozdanie przez nauczycielkę woreczków.
  • Zabawa orientacyjno - porządkowa. Dzieci biegają w dowolnym kierunku bez potrąceń, woreczki leżą na placu, na sygnał - zatrzymują się, podnoszą woreczki i wykonują kilka rzutów i chwytów woreczka. Powtórzenie zabawy.
  • Ćwiczenia wyprostne i zwinnościowe. Dzieci chodzą z woreczkami na głowie, robią przysiad, wstają, idą dalej starając się, aby w czasie ćwiczeń nie spadł im woreczek. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.
  • Skłony tułowia w bok. Dzieci stoją w rozkroku z woreczkami położonymi na ramieniu, na sygnał - powolny skłon tułowia w bok i zrzucenie woreczka, podniesienie i zmiana kierunku skłonu. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.
  • Ćwiczenie równowagi. W staniu jednonóż przekładanie woreczka pod kolanem wzniesionej nogi prawej i lewej. Po kilku ruchach wyprost i uniesienie woreczka w górę ponad głowę z równoczesnym spojrzeniem na niego. Powtórzenie ćwiczeń.
  • Zabawa bieżna "Ptaszki". Dzieci są w przysiadzie obok swoich leżących woreczków (gniazdka). Na hasło - "ptaszki z gniazd" - dzieci swobodnie krążą w różnych kierunkach naśladując lot ptaków, a na hasło - "do gniazd" - przysiadają przy dowolnym woreczku. Kilkakrotne powtórzenie zabawy.
  • Skłony tułowia w przód. Rozkrok, skłon w dół i przekładanie woreczka dookoła prawej i lewej nogi w okolicy kostek. Po kilku ruchach wyprost i odpoczynek (kilka wdechów i wydechów), powtórzenie ćwiczenia
  • Podskoki. Przeskoki obunóż przez położony woreczek do przodu i do tyłu oraz bokiem
  • Ćwiczenie uspokajające i wyprostne. Marsz z woreczkiem na głowie, zrzucenie woreczków do pojemnika. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.
 3. Zagadki słuchowe dla rodziców. Rozpoznawanie głosów swoich dzieci śpiewających ulubione piosenki przedszkolne.
  Cel:
  • zapoznanie rodziców z repertuarem przedszkolnym poprzez odgadywanie śpiewu swoich dzieci;
  • budzenie u dzieci satysfakcji z wcześniej wykonanej pracy.
  Pomoce:
  kaseta z nagraniem piosenek przez przedszkolaków, magnetofon.
  Przebieg:
  Rodzice słuchają nagranych piosenek i rozpoznawają śpiew swoich pociech.
 4. Zabawy i gry ruchowe, konkursy przedszkolaków z rodzicami.
  Cel:
  • wdrażanie rodziców do wspólnych zabaw, gier, konkursów z dziećmi
  Przybory:
  lina, woreczki, chorągiewki na stojakach, kreda, obręcz, gwizdek.
  Przebieg:
  Teraz zapraszamy do wspólnych zabaw i konkursów rodziców.
  (Do poszczególnych zabaw, gier, konkursów będziemy zapraszać kolejno chętnych rodziców, tak, aby wszyscy goście mogli wziąć udział we wspólnej zabawie, a równocześnie na przygotowanych grillach będziemy piec kiełbaski).
  Zabawa "Przejdź z woreczkiem"
  Do zabawy zapraszamy 5 chętnych mam z dziećmi. Zawodnicy mają za zadanie przejść określony odcinek drogi parami - mama i dziecko z woreczkami na głowie. Uczestników zabawy nagradzamy brawami.
  Konkurs "Kto celniej"
  Do konkursu zapraszamy następnych uczestników, tym razem 4 trzyosobowe rodziny (mama, tato i dziecko). Wszyscy uczestnicy otrzymują po2 woreczki. Konkurs polega na wrzuceniu jednego woreczka do środka obręczy prawą ręką, a drugiego woreczka lewą ręką z odległości 2 metrów - dzieci i 3 metrów - rodzice. Wygrywa ta rodzina, która ma najwięcej trafień otrzymując gromkie brawa.
  Konkurs "Postaw chorągiewkę"
  Kolejni uczestnicy tworzą dwa zespoły składające się z równej liczby dorosłych i dzieci ustawionych naprzemiennie. Na gwizdek (sygnał podaje dorosły) - pierwszy uczestnik każdego zespołu biegnie z chorągiewką na stojaku w ręku do wyznaczonej mety. Stawia chorągiewkę i wraca do swojej drużyny i dotyka kolejnego zawodnika czekającego na start, który biegnie do linii mety i przynosi kolejnemu partnerowi z drużyny chorągiewkę. Kolejni zawodnicy powtarzają zadanie. Wygrywa zespół, który szybciej ukończy konkurencję.
  Zabawa "Przeciąganie liny"
  Zadaniem dwóch drużyn składających się z równej liczby zawodników (dzieci i rodziców) jest przeciągnięcie liny poza wyznaczone miejsce. Wszystkich zawodników nagradzamy brawami.
 5. Wspólne biesiadowanie - spożywanie upieczonych kiełbasek i innych smakołyków przygotowanych przez rodziców.
 6. Zabawy z piłką.
  Równoczesne gry i zabawy rodziców z dziećmi z piłkami do siatkówki, koszykówki improwizowane przez dorosłych lub nauczycieli.
  Przykładowe zabawy:
  Gra w kolory
  Uczestnicy zabawy ustawiają się w kwadracie. Zabawa polega na rzucaniu do siebie piłki, ale rzucający w trakcie podawania wymienia jeden z kolorów. Chwytający musi złapać piłkę na wszystkie kolory, ale nie może złapać na hasło "czarny" . Jest to błąd. Dla zrównoważenia sił, dorosłym wolno chwytać i rzucać tylko jedną ręką.
  Kto dalej pobiegnie
  Uczestnik zabawy staje na linii startu z piłką w rękach. Na sygnał wyrzuca piłkę w górę i biegnie do przodu. Upadek piłki na ziemię jest sygnałem do zatrzymania się. W celu wzmocnienia sygnału, wszyscy uczestnicy obserwujący krzyczą "stop" w momencie zetknięcia się piłki z powierzchnią ziemi. Każdy uczestnik ma dwie próby i każdy własnymi krokami liczy uzyskaną odległość.
  Piłka parzy
  Jedno dziecko i jeden dorosły ustawiają naprzeciwko siebie w odległości ok. 8 - 10 metrów w środku między nimi stają pozostali uczestnicy zabawy. Pierwsza para dość szybko toczy do siebie piłkę, a uczestnicy w środku muszą podskokami unikać "poparzenia" przez piłkę. Po pewnym czasie powinna nastąpić zmiana ról. Konkurs wygrywa para, która miała mniejszą liczbę trafień.
  Toczenie do bramki
  Dzieci ustawiają się w odległości ok. 10 metrów od siebie, w środku między nimi stają obok siebie w rozkroku dorośli, tworząc nogami dwie bramki. Dzieci toczą między sobą piłkę, starając się za każdym razem przetoczyć ją przez którąś z "bramek" . Każdy uczestnik ma np. 3 próby celowania. Wygrywa ten, kto zdobył najwięcej trafień.
  Rzuty do kosza piłką do koszykówki
  Uczestnicy kolejno z oznaczonej linii rzucają piłką do kosza. Każdy z uczestników ma kilka prób rzutu np. 5. Wygrywa ten, kto ma najwięcej trafień.
  Mecz piłki nożnej i gra w koszykówkę
  Zorganizowanie dla chętnych uczestników meczu piłki nożnej i gry w koszykówkę według zasad opracowanych dla tych dziedzin sportowych.
  Uproszczone przepisy gry w piłkę koszykową.
  Liczba zawodników: 5 osób.
  Czas gry: 4x 5 minut.
  Nie obowiązuje czas 3 i 30 sekund.
  Obowiązują błędy kozłowania, trzech kroków, nogi i faule.
  Wszystkie przewinienia rozpoczynane są od boku boiska.
  Faul przy rzucie oznacza rzuty osobiste liczone za 1 punkt.
  Uproszczone przypisy gry w piłkę nożną
  Wymiary boiska i bramek: boisko 20x40m, bramki 2x3m.
  Liczba zawodników: 7 (6 w polu gry + bramkarz).
  Czas gry: 2x25 minut.
  Przepisy ogólne według PZPN, nie obowiązuje pozycja spalonego.
 7. Zagadki obrazkowe dla rodziców, wręczanie upominków i składanie życzeń przez dzieci.
  Cel:
  • dostarczenie rodzicom i dzieciom radości i wzruszeń;
  • umocnienie więzi rodzinnych.
  Pomoce:
  namalowane wcześniej przez dzieci obrazki o dowolnej tematyce oraz wykonane wcześniej upominki dla rodziców.
  Przebieg:
  Rodzice wyszukują wśród rozłożonych obrazków prace swoich dzieci, następnie dzieci podchodzą indywidualnie do rodziców z upominkami i składają życzenia.

III. Zakończenie
Dzieci i rodzice ustawieni w krąg.
Na zakończenie naszego rodzinnego spotkania zaśpiewamy piosenkę:
Słoneczko już gasi złoty blask
Za chwilę niebo błyśnie czarem gwiazd (bis)
Dobranoc już!

Nauczycielka puszcza "iskierkę przyjaźni" , która po obejściu całego kręgu wraca do niej. Podziękowanie wszystkim gościom za przybycie, wspólną zabawę i przygotowany poczęstunek oraz wspólne uporządkowanie i poskładanie przyrządów i pomocy.Tej samej Autorki:
Spotkanie z ekologią - scenariusz imprezy podsumowującej program edukacyjny "Jak przedszkolaki chronią przyrodę"

Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 5 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET