Aleksander Kałużny - Etyczny wymiar życia szkolnego. Czym jest uczciwość? Problem ściągania - konspekt lekcji wychowawczej. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Aleksander Kałużny,   Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

Etyczny wymiar życia szkolnego. Czym jest uczciwość? Problem ściągania

Konspekt lekcji wychowawczejCele:
 • uświadomienie uczniom ich własnej postawy wobec ściągania i oszustwa,
 • uświadomienie uczniom:
  • konsekwencji nieuczciwości i ściągania dla ich własnego rozwoju duchowego, emocjonalnego i intelektualnego,
  • spustoszeń, jakich dokonuje ściąganie i oszustwo w relacjach pomiędzy uczniami, między uczniem i nauczycielem, uczniami i ich rodzicami,
  • jak oszustwo wpływa na atmosferę w klasie i szkole.
 • przedstawienie sposobów asertywnego zachowania się w sytuacji wymuszania udostępniania efektów własnej pracy lub wymuszania niedozwolonej pomocy
Uwagi dotyczące realizacji lekcji:
 • temat jest przeznaczony do realizacji w klasach I - III gimnazjum
 • należy zwrócić szczególną uwagę na tych uczniów i kolegów, którzy dają "ściągać", uświadomić uczniom ich prawo do powiedzenia "nie" dla ściągania, aby nie kojarzyli nieuczciwej pomocy z kwestią przyjaźni i koleżeństwa, nie dawali się szantażować ani zastraszać
 • temat jest przeznaczony do realizacji na jednej godzinie lekcyjnej, ale w zależności od stopnia zaangażowania uczniów, różnych pytań i problemów wynikających na lekcji, można go realizować również na dwóch godzinach lekcyjnych (szczególnie w klasach I).
Środki dydaktyczne:
 • mini - ankiety dla uczniów - po jednej dla ucznia;
 • papiery rozmiaru A1 - po jednym na grupę;
 • grubo piszące mazaki, pisaki lub markery;
 • masa samoprzylepna;
 • karteczki z zadaniem - po jednej dla grupy.
Pojęcia i terminy wymagające wyjaśnienia:
 • asertywność;
 • rozwój duchowy, intelektualny, emocjonalny.
Przebieg lekcji:
 1. Wstęp (6 min.)
  Nauczyciel przedstawia temat zajęć - prosi o wypełnienie mini - ankiety:
  Odpowiadając na postawione pytanie wypełnij poniższą ankietę zaznaczając krzyżykiem w każdej rubryce literkę T (tak) albo literkę N (nie).

  Czy odpisałem kiedykolwiek od kolegi (koleżanki) pracę domową? T N
  Czy kiedykolwiek ściągałem na klasówce lub kartkówce? T N
  Czy dawałem komuś ściągać lub podpowiadałem? T N
  Czy uważam, że ściąganie jest formą oszustwa? T N

 2. Praca w grupach (12 min.)
  Po wypełnieniu ankiet i zebraniu ich przez nauczyciela uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje karteczkę z zadaniem:

  Grupa I
  Przedstawia sposób argumentacji ucznia, który nie odrobił pracy domowej, prosi więc kolegę, który ma odrobioną pracę domową, aby pożyczył mu zeszyt celem odpisania pracy.

  Grupa II
  Przedstawia stanowisko i argumentację ucznia, który dużo się napracował, wykonał oryginalną pracę domową i nie ma ochoty dzielić się swoją nią z kolegą, który o to prosi.

  Grupa III
  Opracowuje zagadnienie: Negatywne skutki ściągania - uczniowie wypisują w formie kolejnych punktów, jakie skutki, natychmiastowe i dalekosiężne, może wywołać ściąganie.

  Grupa IV
  Opracowuje pisemną odpowiedź na pytanie: Dlaczego ściąganie jest oszustwem?

  W każdej grupie uczniowie mają wybrać sprawozdawcę, przeprowadzić dyskusję i odpowiedzieć na postawione pytanie lub problem. Odpowiedzi na pytania i zagadnienia piszą markerami lub pisakami na dużych papierach, koniecznie dużymi literami, aby można było je odczytać w klasie po powieszeniu na tablicy.
  W tym czasie nauczyciel podsumowuje wyniki ankiety zestawiając wyniki w formie tabeli:

  Pytania mini - ankiety Liczba odpowiedzi T Liczba odpowiedzi N
  Czy odpisałem kiedykolwiek od kolegi (koleżanki) pracę domową?    
  Czy kiedykolwiek ściągałem na klasówce lub kartkówce?    
  Czy dawałem komuś ściągać lub podpowiadałem?    
  Czy uważam, że ściąganie jest formą oszustwa?    

 3. Przedstawienie wyników prac w grupach (12 min.)
  Sprawozdawca każdej grupy przedstawia wyniki pracy grupy na tablicy.

 4. Przedstawienie wyników ankiety (5 min.)
  Nauczyciel przedstawia wyniki ankiety dołączając je do wywieszonych wcześniej wyników. Omawia wyniki pracy w grupach.

 5. Dyskusja (5 min.)
  Uczniowie dyskutują na temat: "Czy ściąganie jest oszustwem?".

 6. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela (5 min.)
  Przedstawienie asertywnych sposobów radzenia sobie z problemem ściągania, uświadomienie uczniom negatywnych skutków ściągania, udzielenie wskazówek, jak planowo i efektywnie uczyć się, aby nie trzeba było ściągać, przedstawienie innych form pomocy kolegom, takich jak wyjaśnianie, wytłumaczenie itd.


Tego samego Autora:
Konstruowanie testu osiągnięć szkolnych - test dwustopniowy sprawdzający wiadomości i umiejętności z matematyki
po I semestrze klasy II gimnazjum


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 7 maja 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET