Diana Majewska, Anna Węgorzewska

 

Jestem dobrym kolegą, dobrą koleżanką
Scenariusz zajęć otwartych w świetlicy szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach
Temat: Jestem dobrym kolegą, dobrą koleżanką.

Czas trwania zajęć: 60 minut.

Cele ogólne: Kształtowanie pragnienia bycia dobrym kolegą, dobrą koleżanką. Tworzenie pozytywnych kontaktów w grupie.

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi rozróżnić dobre i złe cechy koleżanki, kolegi
- uczeń wypowiada się całymi zdaniami na temat przeżyć związanych z koleżeństwem
- uczeń rozwija w sobie cechy dobrego kolegi, koleżanki
- uczeń potrafi wybrać wartości rozwijające koleżeństwo
- uczeń potrafi współpracować w grupie

Metody nauczania:
- praktycznego działania,
- problemowa,
- dyskusja.

Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna,
- grupowa,
- zróżnicowana.

Pomoce dydaktyczne:
- kłębek wełny, arkusz do rysowania, markery, tamburyn, piłka, serce z kartonu, kartoniki z wyrazami, tunel, klej, farba plakatowa, kartonowa kostka do gry, kartka a4;

Przebieg lekcji:
1. Wesołe powitanie
Uczniowie swobodnie maszerując witają się ze sobą w określony przez nauczyciela sposób:
- uczniowie machają rękami do siebie wesoło,
- ,"piątki" jedną ręką, dwoma rękami ,
- noskami,
- bioderkami,
- stopami

2. Przedstawienie tematu i celu zajęć
Temat: Nauczyciel wręcza uczniom tajemniczą kopertę. Uczniowie układają z zawartych w niej liter temat, który wspólnie odczytują:
KO ŻAN DO GA LE BRY LE DO KA KO BRA

Cel zajęć podany uczniom: Poznacie dzisiaj jaki powinien być ktoś kogo nazywamy dobrym kolegą, dobrą koleżanką. Dowiecie się, że właśnie takie osoby znajdują się wśród nas. Wspólnie zastanowimy się jacy jesteśmy dla innych i jak ważne jest żeby w zabawie, w trudnych czy radosnych chwilach mieć przy sobie dobrego kolegę/koleżankę .

3. Sylwetka dobrego kolegi lub koleżanki
Nauczyciel kładzie na podłodze duży arkusz papieru i prosi o zgłoszenie się ochotnika, którego kontury ciała będą odrysowane prze resztę grupy. Następnie każdy z uczniów markerem odrysowuje kontury po fragmencie. Zwracamy uwagę uczniom, żeby każdy uczeń zastanowił się ile cm powinien narysować, żeby inni również mieli możliwość odrysowania czyjejś sylwetki.
Po narysowaniu konturów każdy z uczniów losuje z koszyka jedną kartkę z cechą określającą zachowanie kogoś. Zadaniem uczniów jest określenie czy takie zachowanie jest dobre i czy tak zachowuje się dobry kolega, dobra koleżanka. Kartonik z opisem zachowania uczeń przykleja za pomocą kleju na postać kolegi/koleżanki przedstawionego/przedstawionej na arkuszu papieru.

4. Kostka niedokończonych zdań
Uczniowie siadają po obwodzie koła każdy z nich rzuca specjalną kostką niedokończonych zdań i uzupełnia swoją wypowiedź.
Lubię mojego kolegę za ... ; Mój kolega jest ... ; Mój kolega jest najlepszy w robieniu ... ; Cieszę się, że jest moim kolegą, ponieważ ... ; Chciałbym tak jak mój kolega ... .
Na kostce znajdują się również znaki „????” Wówczas uczeń sam tworzy własną wypowiedź na temat kolegi lub koleżanki.

5. "Koleżeńska stonoga"
Dzieci maszerują ustawione jedno za drugim, ręce trzymają na ramieniu kolegi/koleżanki z przodu tworząc koleżeńską stonogę, która musi poruszać się równo. Nauczyciel prosi stonogę, aby przeszła przez tunel trudnych wyzwań. Dzieci po pokonaniu tunelu (,,tunel’’) dokańczają zdanie zaczęte przez nauczyciela, np.:
a) Koleżanka/kolega zapomniała długopisu. Prosi mnie o pożyczenie a ja...;
b) W czasie zabawy mój kolega/koleżanka przewraca się, wszyscy się śmieją a ja...;
c) W czasie przerwy kolega/koleżanka prosi żebym nie krzyczał/a więc ja...;
d) Bawię się moją nową zabawką z moim kolegą/koleżanką, podchodzi inny kolega/koleżanka, który/a też chce się pobawić, więc ja...;
e) Mój kolega/koleżanka jest głodny/a a ja mam dwie kanapki ...;
f) Kolega/koleżanka nie chce trzymać za rękę naszego wspólnego kolegi/koleżanki, więc ja...;.
g) Kolega/koleżanka dostał/a złą ocenę i jest mu smutno, więc ja...;
h) Kolega/koleżanka wpycha się przede mnie w kolejce na stołówce, więc ja...;
i) Kolega/koleżanka śmieje się z koleżanki, której nie udał się rysunek, więc ja...;
j) Mój kolega prosi o pożyczenie zeszytów, bo był chory, więc ja...;
k) Znalazłam/znalazłem pieniążka, może to być któregoś dziecka ze świetlicy, więc ja...;
Uczniowie siadają w kręgu, podają imię osoby, do której rzucają kłębek włóczki. Osoba, która złapie dokańcza zdanie „Mój kolega, koleżanka lubi...;’’(np. budować z klocków)

6. Jesteśmy w sieci z kłębka
Uczniowie siadają po obwodzie koła, nauczyciel wręcza im zaczarowany kłębek. Kłębek ten wędruje od jednego ucznia do drugiego tworząc sieć cech dobrego kolegi dobrej koleżanki. W czasie rzucania zadaniem ucznia jest powiedzenie, jakie cechy on posiada, dzięki którym ktoś uważa go za dobrego kolegę, lub za dobrą koleżankę.

7. Ewaluacja zajęć
Nauczyciel prezentuje uczniom serce z kartonu ich zadaniem jest zamoczenie z farbie swojego palca i odbicie go na sercu, jako znak zaakceptowania bycia dobrym kolegą lub dobrą koleżanką.

8. Podsumowanie
Nauczyciel poprzez zadane pytania skłania dzieci do refleksji i podsumowania zajęć:
Czy wiecie, jaki powinien być dobry kolega dobra koleżanka?
Co dobrego zrobiłem/zrobiłam dla kolegi/koleżanki?
Co mogę zrobić, aby być dobrym kolegą dobrą koleżanką?
Dlaczego jest to takie ważne, aby mieć przy sobie kogoś takiego?

9. Zakończenie zajęć
Nauczyciel dziękuje uczniom za wspólnie przeżyty czas, dobrą zabawę i aktywność na zajęciach. Na pożegnanie proponuje na przykład zebranie prawych rąk dzieci i nauczycieli jedna na drugiej i wypowiedzenie radosne świetlicowego okrzyku „ Świetliki hej”.