www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › awans zawodowy › publikacje nauczycieli › autorzy › kontakt

Bogdan Grzegorz Malinowski,   Szkoła Podstawowa w Kramarzewie

Id± zapustnicy

Scenariusz występu grupy zapustnej

W programie występuj±:
  • postacie przebrane za Cyganów,
  • koza,
  • niedĽwiedĽ,
  • bocian,
  • dziad.

S± to postacie charakterystyczne dla Zapustu Radziłowskiego, którego historia sięga XVII wieku.

Zapustnicy zbliżaj± się z hałasem, graj± i ¶piewaj± (wszyscy):
Aj, waj, dana, dana,
Tańczyć będziem już od rana.
Aj, waj, dana, dana,
Tańczyć będziem, hej!

Cygan I do gospodarzy – publiczno¶ci:
Czy można do Was wst±pić po „zapu¶cie”?

Czeka na odpowiedĽ:
Dziękujemy.

Do zapustników:
No towarzystwo, pakować się szybko do ¶rodka, bo od drzwi wiatrem wieje. Ej, maszkary, pilnujcie się, żeby¶cie błociska po całej chałupie nie rozwłóczyli. Jazda, buciska dobrze powycierać!

Przegania zapustników.

NiedĽwiedĽ:
Wystarczy ? Czy będziemy jeszcze froterować te parkiety?

Cygan I do niedĽwiedzia:
Bez gadania.

Do gospodarzy:
Wybaczcie Państwo, ale żaden z tych przebierańców dobrego zachowania nie był uczony, toteż jak przychodzi tę hałastrę po zapu¶cie prowadzać, to z samiutkiego rana muszę zakładać bieliznę antystresow± , żeby ten dzień jako¶ przetrzymać.

NiedĽwiedĽ:
Witajcie kochani! Pięknie się kłaniamy i z Waszej go¶cinno¶ci dzisiaj skorzystamy.

Koza:
Przyszli¶my tu po zapu¶cie,
A do domu swego wpu¶ćcie.
Skromny, chociaż mały datek
Przyniesie Wam dostatek.

Cyganka:
Przyszli¶my tu po zapu¶cie,
Ale nas tu nie opu¶ćcie,
Parę jajek podarujcie,
I kołocka nie żałujcie.

Cygan II:
A sięgnijcie do dymnika,
Po tego tam wędzennika,
Dajcież nam na laskę,
Choć z niego kiełbaskę,
Choć kawałek zieberka,
Bo na nim tłusta ¶perka.

Bocian - ¶piewa na melodię „Miałam ci ja pieczeń...”:
A jak mi nie dacie,
To mnie nie poznacie.
Wszystkie garnki zbiję,
Co na kuchni macie.

Następnie tę zwrotkę powtarzaj± wszyscy.

Wyskakuje koza, podskakuje, kłapie pyskiem, beczy.

Cyganki ¶piewaj±:
Hulaj, hulaj kózko,
Tupaj swoj± nóżk±.
Gdzie kózka pochodzi,
Tam się żytko zrodzi.

Dziad ¶piewa i tańczy:
Teraz będzie dziad tańcował,
Dziad tańcował,
Dziad tańcował.
Nóg nie będzie wam żałował,
Wam żałował,
Hej!

Wszyscy ¶piewaj± stoj±c, dziad tańczy dalej.
Aj, waj, dana, dana,
Tańczył będzie dziad od rana.
Aj, waj, dana, dana,
Tańczył będzie, hej!

Wszyscy ¶piewaj± i tańcz±.

Aj, waj, dana, dana,
Tańczyć będziem już od rana.
Aj, waj, dana, dana,
Tańczyć będziem, hej!

Cygan I i II ¶piewaj± na melodię ludow± krakowiaka:
Mięsopust się kończy,
Kto żyw dzisiaj tańczy.
Dzi¶ wesoło w duszy,
Jutro popiół prószy.

Bocian:
Dziękujemy za przyjęcie,
Wróży Wam to wielkie szczę¶cie.
Nie zabraknie Wam niczego,
Nie ominie nic dobrego.

Wszyscy razem ¶piewaj±, wychodz±c machaj± na pożegnanie:
Aj, waj, dana, dana,
Tańczyć będziem już od rana.
Aj, waj, dana, dana,
Tańczyć będziem, hej!


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu O¶wiatowego AWANS.NET 23 czerwca 2005 r. do góry

Copyright © 2005 AWANS.NET