publikacje nauczycieli, AWANS.NET

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Mariola Sokal-Dziura,   Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej

¦wiatowy Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu - impreza integracyjna z udziałem rodzicówCel główny: integrowanie dzieci młodszych i starszych oraz ich rodziców podczas wspólnych zabaw i zadań
 
Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna historię powstania pluszowego misia;
- potrafi sformułować prost± wypowiedĽ na temat swojej ulubionej maskotki;
- bierze aktywny udział w zabawach ruchowych przy muzyce oraz zabawach ze ¶piewem;
- potrafi wysłuchać w skupieniu czytanego przez rodziców opowiadania;
- poprawnie odpowiada na pytania zwi±zane z tre¶ci± słuchanego tekstu;
- rozpoznaje i nazywa misie z popularnych bajek dla dzieci.

Metody: słowne, ogl±dowe, praktycznego działania

Formy: zbiorowa, indywidualna i grupowa

¦rodki dydaktyczne: misie przyniesione przez dzieci, karteczki do losowania z rysunkiem misia, tort urodzinowy z misiem i graj±c± ¶wieczk±, nagrania piosenek na płycie CD („Pokochaj pluszowego misia”, „Misie dwa”, „Jad±, jad± misie” itp.), obręcze, tekst opowiadania „Jesień” z ksi±żki M. Łosiak „Smaczne misie”, obrazki misiów z popularnych bajek (Kubu¶ Puchatek, Mi¶ Uszatek, Mi¶ Rupert, Gumi¶, Bracia Koala, Troskliwy Mi¶), nagrania piosenek z dobranocek (o Misiu Uszatku, Misiu Koralgolu i Kubusiu Puchatku), trzy kartki papieru i flamastry, ciasteczka „Lubisie” dla każdego dziecka.

1. Powitanie wszystkich uczestników.

- Witam tych, którzy s± dzisiaj w wy¶mienitych humorach (powitani wykrzykuj± „hej, hej!”);
- Witam tych, którzy lubi± dobr± zabawę;
- Witam tych, którzy przybyli do przedszkola w towarzystwie misia;
- Witam wszystkich, którzy kochaj± pluszowe misie.


2. Zapoznanie z histori± powstania pierwszego pluszowego misia.

- Kto wie, z jakiej okazji spotkali¶my się dzisiaj w tak licznym gronie? (z okazji ¦więta Pluszowego Misia)

- W tym roku obchodzimy 110-t± rocznicę pojawienia się na ¶wiecie pluszowej przytulanki - popularnego misia. Posłuchajcie, w jakich okoliczno¶ciach powstał pierwszy pluszowy mi¶.

Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, będ±c na polowaniu, sprzeciwił się zabiciu młodego niedĽwiadka. ¦wiadkiem tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił tę historię na rysunku. Rysunek ukazał się w waszyngtońskiej gazecie, gdzie ujrzał go Morris Michton, wła¶ciciel sklepu z zabawkami. Michton wpadł na pomysł, aby wykonać kilka zabawek przedstawiaj±cych misia i zobaczyć, jak się będ± sprzedawały. Jak można się domy¶lać, pluszowe misie sprzedawały się znakomicie. Producent zwrócił się z pro¶b± do prezydenta o zezwolenie nadania misiom imienia Teddy i tak się je nazywa do tej pory. Wszystkim tak od stu lat misie towarzysz± dzieciom na całym ¶wiecie, dodaj± im otuchy, pocieszaj±, łagodz± lęk przed samotno¶ci±.  
    

3. Prezentacja misiów przyniesionych przez dzieci.

Dzieci i rodzice siadaj± w kole trzymaj±c w dłoniach swoje przytulanki i na zasadzie „rundki” kolejno przedstawiaj± misia, kończ±c zdanie: „Mój mi¶ nazywa się…., dostałam go …….”.

4. Wspólna degustacja „urodzinowego tortu misia”.

Na salę wnoszony jest tort z urodzinow± graj±c± ¶wieczk±. Z obu grup przedszkolnych drog± losowania wybrane zostaj± dzieci (z wylosowan± karteczk± z sylwetk± misia), które pomog± zdmuchn±ć ¶wieczkę. Po dokonaniu tej czynno¶ci wszyscy bij± brawa, a następnie ¶piewaj±:
„Dwie¶cie lat, dwie¶cie lat, niech żyj± misie nam (2x). Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyj± misie nam, niech żyj± nam!”

Podczas gdy rodzice dzieci kroj± tort, one tańcz± z misiami przy piosence „Pokochaj pluszowego misia” (tańcz± wg poleceń nauczyciela: „z misiem przed sob±, z misiem nad głow±, z misiem trzymanym pod pach±”), a następnie udaj± się do swoich sal na degustację tortu.

5. Zabawa ze ¶piewem „Misie dwa”.

Misie dwa, misie dwa, misie dwa,
Misie szare, misie bure obydwa,
I kochaj± się te misie, przytulaj± sobie pysie,
Misie szare, misie bure obydwa.


Dzieci dobieraj± się w pary z rodzicami lub kolegami i ilustruj± ruchem tekst piosenki - obracaj± się w kółeczko, przytulaj± się do siebie, głaszcz± partnera po policzku, po czym następuje zmiana partnera zabawy.

6. Zabawa ruchowa „Zmieniaj± miejsca misie”.

Uczestnicy zabawy (dzieci i doro¶li) siadaj± z misiami w obręczach i zamieniaj± się miejscami na polecenie nauczyciela:
- zmieniaj± miejsca małe misie (duże misie);
- zmieniaj± miejsca br±zowe misie (białe misie, misie kolorowe);
- zmieniaj± miejsca misie z kokardk±;
- zmieniaj± miejsca wszystkie misie.

7. Zabawa ze ¶piewem „Ja mam misia” (na melodię „Mam chusteczkę”).

Ja mam misia pluszowego i chcę go dać Tobie,
By był Twoim przyjacielem, weĽ go proszę sobie.

Dzieci i rodzice tworz± koło, w ¶rodku spaceruje troje dzieci, które wręczaj± wybranym osobom pluszowe misie, wyznaczaj±c tym samym swoich następców.

8. Słuchanie opowiadania z ksi±żki Marty Łosiak „Smaczne misie”.

Chętni rodzice czytaj± fragmentami opowiadanie „Jesień”. Dzieci relacjonuj± jego tre¶ć odpowiadaj±c na pytania:

- Ile było smacznych misiów?
- Jak się nazywały?
- Dlaczego postanowiły zgromadzić jesieni± zapasy?


N.: My także przygotowały¶my dla Was smaczne misie – Lubisie. Ale by cieszyć się ich smakiem, musicie na tak± przyjemno¶ć zapracować. Pomog± wam w tym rodzice. Podzielimy się na trzy zespoły, które będ± miały do wykonania kilka zadań.

9. Turniej „Misiowe zgadywanki”.

a)Rozpoznawanie misiów z popularnych dobranocek.

Nauczyciel pokazuje zdjęcie ukazuj±ce misie ze znanych bajek dla dzieci – zadaniem zespołu jest podać imię misia lub tytuł bajki, w której on występuje (Kubu¶ Puchatek, Mi¶ Uszatek, Mi¶ Rupert, Gumi¶, Bracia Koala, Troskliwy Mi¶).

b)Rozpoznawanie bajek, w których wyst±piły misie po wysłuchaniu pochodz±cych z nich piosenek.

Nauczyciel prezentuje piosenki z bajek o Misiu Uszatku, Misiu Koralgolu i Kubusiu Puchatku, uczestnicy zabawy podaj± tytuły.

c) Podawanie misia z r±k do r±k przy piosence „Jad±, jad± misie”(osoba, w której ręce trafia mi¶ na przerwę w muzyce odpada z gry) – powtarzamy kilkakrotnie, a następnie zliczamy, ilu członków zespołów pozostało w grze, najliczniejsz± grupę nagradzamy 3 punktami, pozostałe kolejno 2 i 1 punktem.

d) Rysowanie (z zamkniętymi oczami) przez troje rodziców portretu misia - w tym czasie dzieci odmierzaj± czas licz±c powoli do 10. Drog± głosowania dzieci przyznaj± rodzicom punkty za wykonane portrety.

Zliczenie uzyskanych punktów i ogłoszenie zwycięzców - rozdanie wszystkim uczestnikom zabawy ciasteczek „Lubisiów”.

10. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas – zakończenie imprezy zabaw± ruchow± ze ¶piewem „NiedĽwiadek”.
Dzieci i doro¶li ustawiaj± się w kole i pokazuj± gestem ¶piewany tekst:

Jedna łapka, druga łapka, ja jestem niedĽwiadek.
Trzecia łapka, czwarta łapka, a to jest mój zadek.
Lubię miodek, kocham miodek, podbieram go pszczółkom.
Jedna łapk±, drug± łapk±, a czasami rurk±.
Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu O¶wiatowego AWANS.NET 15 stycznia 2013 r.
do góry   
Copyright © 2013 AWANS.NET