Marta Szumska - Wigilia w klasie - scenariusz zajęć otwartych zintegrowanych w klasie I.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › kontakt


Marta Szumska, Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

Wigilia w klasie

Scenariusz zajęć otwartych zintegrowanych w klasie ICzas zajęć: 3x 45 min.


Temat bloku: Święta tuż, tuż…


Temat dnia: Wigilia w klasie.


Hasło programowe: Ćwiczenia w mówieniu.


Cele ogólne:

·           Poznanie tradycji obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

·           Kształtowanie rozumienia znaczenia więzi rodzinnych,

·           Zachęcanie do kontynuowania tradycji świątecznych.


Cele szczegółowe:

Uczeń wie, zna:

·           nazwy potraw wigilijnych,

·           jak udzielać krótkich, prostych odpowiedzi na zadane pytania,

·           jak rozwiązać krzyżówkę,

·           kształty figur geometrycznych - koła, prostokąta, kwadratu, trójkąta.

·           rolę, którą gra w jasełkach,

·           słowa i melodię niektórych kolęd,

·           jak zachować się kulturalnie podczas uroczystości klasowej.


Uczeń rozumie:

·           znaczenie słowa „ święto” i  tradycji świątecznych,

·           symbolikę dzielenia się opłatkiem.


Uczeń potrafi:

·           wyrażać swoje uczucia,

·           wybrać życzenia z klasowej księgi życzeń

·           porównać kształty przedmiotów  do figur geometrycznych,

·           rozróżniać figury geometryczne,

·           zaprojektować, ułożyć i nakleić motyw świąteczny z figur geometrycznych,

·           zgodnie pracować w grupie,

·           przygotować stół wigilijny,

·           zaśpiewać znane kolędy,

·           zagrać swoją teatralną rolę w jasełkach,

·           złożyć życzenia rodzicom i rówieśnikom,

·           przyjąć i podziękować za prezent.


Metody pracy:

·           podające: rozmowa kierowana, pogadanka, objaśnianie nauczyciela,

·           poszukujące: rozmowa,  praca z tekstem, problemowa :rozwiązywanie krzyżówki, dyskusja w grupach,

·           wartościujące (ekspresyjne): wypowiedzi uczniów, ekspozycja kolęd, odgrywanie ról w jasełkach, ekspresja;

·           praktycznego działania: ćwiczenia praktyczne, wykonywanie zadań,

·           aktywizujące: zagadka, zabawa dydaktyczna, zabawa integracyjna.


Formy pracy: zbiorowa jednolita,  indywidualna  jednolita i zróżnicowana, grupowa zróżnicowana.


Środki dydaktyczne:

·           Krzyżówka,  ilustracje, czytanka  „Wigilia”- podręcznik „Wesoła  szkoła”, cz. II, scenariusz jasełek, nagrania kolęd, magnetofon, przedmioty związane ze świętami, czarodziejski worek Mikołaja, napisy, ilustracje potraw różnych potraw , potrawy wigilijne, obrazki przygotowane wcześniej przez dzieci na zajęciach, kolorowe figury geometryczne różnej wielkości wycięte z samoprzylepnego papieru, opłatek, białe i różnokolorowe obrusy, siano, dekoracja na stół, talerzyki sztućce, Klasowa księga życzeń, kartki z piosenkami i kolędami, polecenie zadań do wykonania dla poszczególnych grup.


Przebieg zajęć:

Część wstępna

1.          Przywitanie gości.

2.          Zabawa integracyjna - „ Moje miejsce po lewej stronie jest puste”.

3.          Rozwiązanie zagadki - hasło „Wigilia”.

Co to za dzień jedyny w roku,

który jednoczy ludzi wokół.

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie,

żal i gniew zaraz pryśnie.


Część właściwa

1.        Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela pt.:„Wigilia”- p. s. 62,63,

2.        Rozmowa na temat zwyczajów wigilijnych na podstawie tekstu, ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń.

-        Jak wygląda dom w wigilijny wieczór?

-        Co znajduje się na wigilijnym stole.

-        Kiedy rozpoczyna się wigilijna kolacja?

-        W jaki sposób rozpoczynamy wieczerzę?

-        Co robimy później?

-        Czym kończy się wieczór?

-        Powiedz kilka zdań o Wigilii w twoim domu.

3.        Oglądanie i nazywanie potraw przygotowanych przez mamy – makowiec, kutia, keks z bakaliami, koreczki śledziowe, kompot z suszonych owoców...

4.        Zagadka  - „Szukamy prezentu Mikołaja”.

5.        Na podstawie instrukcji zawieszonej w widocznym miejscu w klasie, dzieci szukają słodkiego prezentu – lizaków, którymi się częstują.  Podział uczniów na grupy pod względem kształtu lizaków, uzasadnianie swojego wyboru, nazywanie kształtów: okrągły, prostokątny…

6.        Co wiemy o Wigilii?” – losowanie zadań do pracy w grupach:

·         grupa I – przyporządkowanie podpisów nazw potraw wigilijnych do odpowiednich obrazków,

·         grupa II - wybranie potraw wigilijnych spośród innych obrazków przedstawiających różne przysmaki i dania,

·         grupa III – przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat: W jaki sposób należy zachować się na uroczystej kolacji wigilijnej?

·         grupa IV – przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat:  Ile potraw powinno być na stole wigilijnym i dlaczego?

7.        Prezentacja wykonanych zadań przez poszczególne grupy – wystąpienie liderów.

8.        Zabawa dydaktyczna  - „Czarodziejski worek Mikołaja” – rozpoznawanie kształtu i nazwy wyjmowanego z worka przedmiotu lub ozdoby świątecznej, np.: bombka – okrągły, paczka – kwadratowy, gwiazdka – trójkątny, linijka – prostokątny…

9.        Projektowanie i wykonanie obrazka z motywem świątecznym  poprzez odpowiednie ułożenie i przyklejenie elementów z figur geometrycznych na podstawie  zaproponowanego wzoru lub według własnego pomysłu, na wcześniej wykonanych obrazkach – Prezent dla rodziców – świąteczny obrazek. (Podpisanie obrazków i złożenie pod klasową choinką).

10.     Zabawa ruchowa przy piosence – „Przyjedź do nas Mikołaju”. (Następnie dzieci udają się na przerwę, w tym czasie rodzice rozstawiają stoły w formie dużego stołu wigilijnego na środku klasy).

11.     Przygotowanie klasowej Wigilii – wykonanie zadań w grupie;

·         grupa I – nakrycie stołu  obrusami wybranymi spośród różnych obrusów, udekorowanie stołu gałązkami świerkowymi, wybranie kolęd spośród innych piosenek z przygotowanych kartek do klasowego śpiewnika,

·         grupa II – wyszukiwanie ozdób świątecznych  z worka Mikołaja, rozłożenie serwetek z wybranym motywem świątecznym, świeczników, stroika z bombek, wyszukiwanie życzeń odpowiednich do wieczerzy wigilijnej spośród innych z  Klasowej Księgi Źyczeń”.

·         grupa III – z pomocą rodziców rozłożenie talerzy i sztućców, sianka i opłatka.

·         grupa IV -  z pomocą rodziców zapalenie świec i ustawienie potraw wigilijnych.

12.     Prezentacja efektów pracy przez poszczególne grupy – wystąpienie liderów.

13.     Dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, smakowanie potraw wigilijnych.

14.     Występy dzieci – jasełka. Wspólne śpiewnie kolęd.


Część końcowa zajęć

1.          Rozdawanie prezentów umieszczonych pod choinką, przygotowanych przez rodziców dla dzieci oraz przez uczniów dla  rodziców.

2.          Podsumowanie zajęć – udzielenie pochwały za zgodną i efektywną pracę , pożegnanie się .Załącznik


Karta pracy grupowej nr 1


Zadanie 1

1.          Przystąpcie do pracy z uśmiechem.

2.          Pamiętajcie o umowie – pracujemy w ciszy!

3.          Przyporządkujcie podpisy nazw potraw wigilijnych do odpowiednich obrazków.

4.          W razie trudności poproście o pomoc rodziców.


Zadanie 2

1.          Nakryjcie stół  obrusami wybranymi spośród różnych obrusów.

2.          Pamiętajcie o wigilijnym charakterze wystroju stołu.

3.          Udekorujcie stół gałązkami świerkowymi.

4.         Z przygotowanych kartek z różnymi piosenkami umieszczonymi w kopercie wybierzcie kolędy, które będziemy śpiewać na wieczorze wigilijnym.

5.          Powodzenia, pracujcie z uśmiechem na ustach!


Karta pracy grupowej nr 2


Zadanie 1

1.          Przystąpcie do pracy z uśmiechem.

2.          Pamiętajcie o zasadach pracy w grupie!

3.          Wybierzcie potrawy wigilijne spośród różnych potraw  przedstawionych na obrazkach.

4.          W razie trudności poproście o pomoc rodzica.


Zadanie 2

1.          Udekorujcie stół ozdobami znajdującymi się w worku Mikołaja.

2.          Rozłóżcie  serwetki z wybranym motywem świątecznym.

3.          Wyszukajcie w  ” Klasowej księdze  życzeń” życzeń odpowiednich do wieczerzy wigilijnej.

4.          Powodzenia, pracujcie z uśmiechem na ustach!


Karta pracy grupowej nr 3


Zadanie 1

1.          Przystąpcie do pracy z uśmiechem.

2.          Pamiętajcie o umowie – pracujemy w ciszy!

3.          Przeprowadźcie wywiad z rodzicami na temat:  W jaki sposób należy zachować się na uroczystej kolacji wigilijnej wg podanych pytań:

·         W jaki sposób łamiemy się opłatkiem?

·         Co mówimy do siebie dzieląc się opłatkiem?

·         Kiedy zasiadamy do stołu?

·         Kto najpierw zasiada do stołu?

·         Kto pierwszy próbuje smak potraw?

·         Jak zachować się przy stole?

4.          Podziękujcie pięknie rodzicom za udzielenie wywiadu.


Zadanie 2

1.          Poproście rodziców o pomoc i ułóżcie talerzyki i sztućce.

2.          Pamiętajcie o dodatkowym nakryciu!

3.          Nie zapomnijcie o talerzyku z siankiem i opłatkiem.

4.          Powodzenia, pracujcie z uśmiechem na ustach!


Karta pracy grupowej nr 4


Zadanie 1

1.          Przystąpcie do pracy z uśmiechem.

2.          Pamiętajcie o umowie – pracujemy w ciszy!

3.          Przeprowadźcie wywiad z rodzicami na temat: Ile potraw powinno być na stole wigilijnym i dlaczego?

4.          Podziękujcie pięknie rodzicom za udzielenie wywiadu.


Zadanie 2

1.          Poproście rodziców o pomoc w ustawieniu na stole potraw wigilijnych.

2.          Pod koniec pracy poproście rodziców o zapalenie świec.

3.          Powodzenia, pracujcie z uśmiechem na ustach!Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 21 listopada 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster