Bogdan Kurzelnik, historia, publikacje nauczycieli, publikacje nauczycielskie, awans zawodowy, rozwój zawodowy, plan rozwoju zawodowego, publikacje, publikacja, dyplomowany, mianowany, opublikować

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Bogdan Kurzelnik, Zespół Szkół Specjalnych w Prudniku

Konspekt lekcji historii dla klasy I gimnazjum specjalnego z wykorzystaniem metod aktywizującychTemat:
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Napoleonie i epoce napoleońskiej w Polsce.

Cele:
 • poznawczy:
  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Napoleonie i epoce napoleońskiej.
 • kształcąco - rewalidacyjny:
  • rozwijanie zdolności logicznego myślenia w kategoriach przyczynowo - skutkowych,
  • kojarzenie faktów historycznych,
  • umiejscowienie postaci i faktów na osi czasu.
 • wychowawczy:
  • kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o wydarzenia związane z symbolami narodowymi.
Metody:
 • gry dydaktyczne,
 • elementy dyskusji,
 • praca z tekstem,
 • oglądowa - mapy, rysunki,
 • elementy metody problemowej.
Formy pracy:
zindywidualizowana, zespołowa.

Środki dydaktyczne:
Samodzielne wykonane przez nauczyciela karty z ćwiczeniami dla każdego ucznia, kartki samoprzylepne z pojęciami i postaciami historycznymi.

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie
Wybrany uczeń odczytuje fragment tekstu z pierwotną wersją "Mazurka Dąbrowskiego". Za pomocą pytań nauczyciel dowiaduje się, co to jest za utwór i z czym się kojarzy uczniom, np.:
       - Kto napisał tę pieśń?
       - Gdzie on przebywał, gdzie ją napisał?
       - Dla kogo ją napisał?
       - Co tam robili Polacy?
       - Kto im pozwolił tworzyć Legiony?
       - Kto dowodził Legionami?
Następnie uczniowie na kartach pracy poprawiają tekst pieśni do obecnie używanej wersji.

2. Rozwinięcie tematu
Nauczyciel stawia problem: "Jak doszło do powstania Legionów Polskich we Włoszech?" - uczniowie rozwiązując kolejne zadania na kartach pracy rozwiązują problem.
Po rozwiązaniu w/w problemu uczniowie w formie odpowiedzi na pytania przedstawiają historię Legionów Polskich od momentu utworzenia Legionów do klęski Napoleona w Rosji.
       - Dlaczego Napoleon znalazł się we Francji?
       - Co się wcześniej działo we Francji?
       - Przeciwko komu wybuchła Wielka Rewolucja Francuska?
       - Co zrobili rewolucjoniści na początku?
       - Co to była Bastylia?
       - Jakie nowe specjalne urządzenie wówczas wymyślono?
       - Co to jest gilotyna i kto ją obsługiwał?
       - Gdy Legiony wraz z Napoleonem przedostały się na tereny, gdzie dawniej była Polska co utworzyli?
       - W którym to było roku?
       - Czym było dla Polaków Księstwo Warszawskie?
       - Co Napoleon napisał dla Polaków?
       - Co to jest konstytucja?
       - Jaka była następna wyprawa Napoleona i Legionów?
       - Jak się ta wyprawa na Moskwę zakończyła?
       - Czy Napoleon zdobył Moskwę?
       - W którym to było roku?
       - Ile wojsk powróciło do Księstwa Warszawskiego?
Rozwiązywanie zadania na karcie pracy, sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

3. Zakończenie
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości w formie gry dydaktycznej polegający na odgadywaniu wydarzeń i postaci historycznych za pomocą skojarzeń i podpowiedzi: "Napoleon", "Mazurek Dąbrowskiego" "Legiony" "Jan Dąbrowski", "Gilotyna" "Józef Wybicki", "Wyprawa na Moskwę".

Zadanie domowe
Uzupełnij na karcie pracy pozostałe zadania:
       - narysuj na mapie linię, która pokaże drogą legionistów polskich w armii Napoleona,
       - uszereguj wydarzenia według kolejności zdarzeń.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego Awans.net 25 listopada 2003 r.

do góry      
Copyright © 2003 Piksel, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster