www.awans.net
ADHD
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › forum › kontakt
   Wyszukiwarka publikacji
Google
Web AWANS.NET

   Archiwum
ADHD
Awans zawodowy
Biblioteki szkolne
Biologia
Chemia
Dydaktyka
Ekologia
Fizyka
Geografia
Higiena pracy
Historia
Informatyka
Język polski
Języki obce
Klasy i grupy integracyjne
Kształcenie zintegrowane
Matematyka
Muzyka
Nadpobudliwość
Plastyka
Profilaktyka
Programy
Przedmioty zawodowe
Przyroda
Psychologia
Religia
Scenariusze
Szkolnictwo artystyczne
Szkolnictwo specjalne
Wiedza o społeczeństwie
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie fizyczne
Zarządzanie oświatą

   ADHD - Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi
chłopczyk
Na tej stronie znajdziecie Państwo linki do artykułów Ireny Wielowiejskiej - Comi na temat ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi. Autorka jest cenionym specjalistą w tej dziedzinie. Współtworzyła Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym "PONAD".

Postępowanie formalne z dzieckiem chorym na ADHD I ADD

Jasno określone zasady w postępowaniu
z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD i ADD)


Modelowanie zachowania

Reguły działania

Czytelne intencje

Trudna sztuka nagradzania

Żeby sukces rodził sukces

Rozwijanie odpowiedzialności

Wytrwałości!

Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwości ich dziecka
i przekonać do zdiagnozowania go?


Przedstawiamy w klasie ucznia z zespołem ADHD

Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym poNad
Uwaga! Telefon (22) 423 17 43 jest czynny we wtorki i czwartki
w godzinach 10-12 (dużury telefoniczne).


Inne artykuły na temat ADHD, znajdujące się w Serwisie AWANS.NET

Iwona Kolaniak - Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową

Aleksandra Sroczyńska - Kisser - Dziecko nadpobudliwe


Linki do innych ciekawych stron o ADHD

Tomasz Wolańczyk, Magdalena Skotnicka, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula - Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci

Strona powstała z inicjatywy rodziców dzieci - pacjentów Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPSK im. prof. Michałowicza Akademii Medycznej w Warszawie.

Strona poświęcona kampanii społecznej na temat ADHD

ADHD w teorii i praktyce

Halina Zacharuk - Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo?

Tekst lekarza ze Specjalistycznej Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej w Warszawie,
lek. med. Agnieszki Pisula
   PDF

Elżbieta Szymul - Zrozumieć trudne dziecko. Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo?

Wojciech Orliński; Maria Kruczkowska - Narkotyki dla małych dzieci - o leczeniu ADHD środkami psychotropowymi

Katarzyna Koman - Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo - co może zrobić nauczyciel?

Izabela Półgrabia - Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Jak ją rozpoznać i jak postępować z dzieckiem dotkniętym ADHD. Moje doświadczenia w pracy szkolnej

Nadpobudliwość psychoruchowa - strona Agnieszki Rabskiej

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo - wybór książek ze zbiorów PBP w Poznaniu

ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa - zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2004 (Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Jak pracować z dzieckiem z ADHD - wykaz literatury (Biblioteka Pedagogiczna w Pile)


Znasz inną ciekawą stronę o ADHD - napisz do nas!


do góry   
Copyright © 2003-2004 AWANS.NET