Irena Adamus - Opracowanie kosztorysu dwudniowej wycieczki klasowej. Instrukcja zadania projektowego. Publikacje nauczycieli, AWANS.NET.

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt

Irena Adamus,   Gimnazjum nr 2 w Andrychowie

Opracowanie kosztorysu dwudniowej wycieczki klasowej

Instrukcja zadania projektowego

Temat:
Opracowanie kosztorysu dwudniowej wycieczki klasowej.

Klasa:
II gimnazjum.

Cele:
Uczeń:

 • posiada umiejętność zdobywania i przetwarzania informacji z biur podróży, od prywatnych przewoźników, od przewodników turystycznych;
 • doskonali umiejętność wykonywania obliczeń dotyczących: kosztów przejazdów, wyżywienia, noclegów, kosztów biletów wstępu, itp.

Zadania:

 1. Sporządzenie albumu dotyczącego wybranej wycieczki.
 2. Wybór najbardziej atrakcyjnej trasy wycieczki dwudniowej dla klasy II b.
 3. Opracowanie szczegółowego harmonogramu wycieczki- od wyjazdu z Andrychowa o godz. 6.00 pierwszego dnia wycieczki do powrotu do domu drugiego dnia wieczorem około godz. 20.00.
 4. Opracowanie dokładnego kosztorysu wycieczki na podstawie informacji zebranych z różnych źródeł:
  • koszty autokaru;
  • nocleg;
  • wyżywienie;
  • opłata przewodnika;
  • bilety wstępu, np. do muzeum.

Terminy:

 • realizacja - 19.01.2004 do 22.02.2004;
 • prezentacja - 23.02.2004 na lekcji matematyki.

Sposoby prezentacji:

 • prezentacja ustna wybranych ofert;
 • wystawa albumów.

Czas prezentacji:
8 minut dla każdej grupy.

Kryteria oceny:

 • najbardziej atrakcyjna dla całej klasy trasa wycieczki;
 • możliwie niskie koszty wycieczki;
 • estetyka i wartość informacji zawartych w pracy.

Karta oceny projektu
Pobierz

Uwaga! Do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 17 czerwca 2004 r. do góry

Copyright © 2004 AWANS.NET