Małgorzata Bączyk, matematyka, szkoła podstawowa, publikacje nauczycieli, awans zawodowy, rozwój zawodowy, publikacje, publikacja,

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Małgorzata Bączyk,   Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV szkoły podstawowejTemat lekcji:
Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...

Czas lekcji:
45 minut.

Cele operacyjne:
Uczeń:
  • posługuje się pojęciem ułamka dziesiętnego,
  • umie mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...,
  • umie dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000, ...,
  • umie zamieniać ułamek z postaci zwykłej na postać dziesiętną,
  • wykorzystuje poznane reguły do zamiany jednostek długości i masy.
Typ lekcji:
Lekcja wprowadzająca.

Metody pracy:
Poszukująca, praca w grupach, indywidualna, pogadanka.

Materiały:
  • karta zadań,
  • karty wstępu z napisanym ułamkiem dziesiętnym w postaci zwykłej,
  • samoprzylepne kartki z napisanym ułamkiem w postaci dziesiętnej,
  • przygotowana plansza na wpisanie liter hasła.
Etapy lekcji Przebieg lekcji
Zaangażowanie Uczniowie wchodząc do klasy otrzymują karty wstępu z napisanym ułamkiem dziesiętnym w postaci zwykłej (a więc np. 4/10) (Załącznik nr 1). Ich zadaniem jest zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i zajęcie miejsca oznaczonego tym właśnie ułamkiem. W ten sposób tworzą się grupy 4 - 5 osobowe, jako że kart z tym samym ułamkiem jest przygotowane po 4 - 5 sztuk. Za zajęcie właściwego miejsca uczniowie otrzymują pierwsze punkty.

Następnie uczniowie przypominają sobie zasady pracy w grupie i przydzielają funkcje w każdym z pięciu zespołów.

Nauczyciel rozdaje grupom kartki z treściami zadań (Załącznik nr 2 - karta pracy). Zadaniem uczniów jest odgadnięcie reguł mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ..., a następnie zapisanie ich oraz rozszyfrowanie liter hasła i umieszenie ich w odpowiednich miejscach na planszy.

Badanie Uczniowie czytają zadanie dla grupy i przedstawiają pomysły rozwiązań.

Przekształcanie Po wyjaśnieniu drobnych wątpliwości grupy przystępują do wykonywania zadań. Uczniowie pracują bardzo intensywnie - jest to wspólna praca całej grupy. Wszystkie dzieci są bardzo zaangażowane w pracę i sprawia im ona ogromną przyjemność. W tej fazie lekcji nauczyciel zajmuje stanowisko obserwatora, przysłuchuje się rozmowom uczniów, udziela odpowiedzi na ich pytania.

Prezentacja Wybrany uczeń z grupy prezentuje rozwiązania zadań i wpisuje litery w odpowiednie miejsca na planszy. Pozostałe dzieci omawiają i oceniają wykonane zdania.

Refleksja Na podsumowanie zajęć można przygotować zestaw kart białych i czerwonych, w każdym kolorze w takiej ilości, ilu uczniów jest w klasie. Na kartach białych napisane są działania: mnożenie lub dzielenie ułamka dziesiętnego przez 10, 100, 1000, ..., a na kartach czerwonych odpowiadające działaniom wyniki. Nauczyciel rozdaje uczniom karty czerwone, sam odczytuje zapis na karcie białej. Zadaniem ucznia jest podniesienie karty z wynikiem tak, aby pasowała do działania. Jeżeli wystarczy czasu zadanie to można powtórzyć, wymieniając się kartami z nauczycielem.

Uczniowie sami oceniają swoją pracę wykonaną na lekcji. Na karcie wyników (Załącznik nr 3) wpisują ilość punktów (w skali 0 - 5) dla każdego członka grupy za jego pracę. Warunkiem otrzymania przez dzieci pozytywnej oceny jest uzyskanie przez grupę przynajmniej 10 punktów za część zadaniową.

Zadanie domowe O jakiej liczbie pomyślał Kuba, jeżeli po pomnożeniu jej przez 10, a następnie po podzieleniu przez 100 otrzymał 37,5?

a) 3,75 b) 3750 c) 375 d) 0,375


Załączniki. Uwaga! Załączniki zapisane są w formacie .pdf. Jeżeli pliki nie otwierają się, należy pobrać program Acrobat Reader z działu Pobierz program i zainstalować go na swoim komputerze.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Publikacja dodana do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 1 marca 2004 r.
do góry   
Copyright © 2004 AWANS.NET, Usługi Internetowe, Suwałki     Webmaster