Krystyna Gorajewska - Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej. Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach - scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania i różnych form pracy. AWANS.NET

www.awans.net
Publikacje nauczycieli
 › strona główna › archiwum › indeks autorów › kontakt


Krystyna Gorajewska,   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
dokument PDF Metody i formy nauczania. Wybrane metody nauczania matematyki w szkole podstawowej
Zdarza się, że nauczyciele wymieniając metody nauczania podają również formy pracy, a przecież są to dwa różne pojęcia. Żeby zobrazować różnicę między metodą a formą nauczania powstał niniejszy referat...

Publikacja zapisana jest w formacie .pdf, który jest obsługiwany przez program Acrobat Reader.
Wielkość pliku 239 KB. Aby go otworzyć, należy kliknąć na tytuł. Otwieranie może potrwać kilkanaście sekund.

dokument HTML Dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania i różnych form pracy.

Publikacje dodane do Archiwum Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET 12 maja 2004 r.

 
Copyright © 2004 AWANS.NET